Khuyển sinh Việt gian RômaGiáo – TinLànhGiáo rất nguy hại cho dân tộc Việt Nam (Phần I)

1. Vài Nét Đại Cương.

~ O ~

Cùng với Ca-tô Rô-ma Giáo, Tin Lành đang suy thoái trầm trọng ở phương trời Âu Mỹ, nhưng rất có thể sẽ gây ít nhiều xáo trộn trong xã hội Việt Nam, nếu Việt Nam để cho Tin Lành tự do đi gõ cửa từng nhà để truyền đạo láo lếu và xúc phạm dân tộc.  Tại sao?  Vì  thực chất Tin Lành chỉ là một tổ chức buôn thần bán thánh, nhiều tính chất thế tục hơn là tôn giáo.  Tin Lành mê hoặc những người đầu óc yếu kém, cả tin, bằng “ơn cứu rỗi”,  một cái bánh vẽ trên trời [từ của Mục sư Ernie Bringas = A-pie-in–the-sky], của một người dân thường Do Thái, Giê-su, mà họ ngụy tạo là Chúa của nhân loại..  Tin Lành nhồi sọ những người dễ tin này để họ tuyệt đối tin rằng cuốn Bible [tôi tránh dùng từ Kinh Thánh vì trong đó chẳng có gì là “thánh” cả], vì là những lời mặc khải của Thiên Chúa, nên không thể sai lầm.

Một học giả, Neale Donald Walsch, đã nhận định trong cuốn The New Revelations, trang 51: “Những nhà bảo thủ Tin Lành tin rằng con đường tiến tới là con đường đi giật lùi, giật lùi về đúng những lời nguyên thủy của cuốn Kinh Thánh – một cuốn sách phải đọc nguyên văn, và áp dụng từng câu từng chữ.”  (Fundamentalists  believe that the way forward is the way backward, to the original and exact words of the Holy Scripture – to be read verbatim, and applied literally). Trong khi đó thì, ngày nay giới nghiên cứu về cuốn Bible đã đồng thuận ở điểm: Cuốn Bible này có rất nhiều điều sai lầm về thần học cũng như về khoa học, không hợp với thời đại, và có tính cách ngu dân.  Người ta đã có thể kiếm ra trên 170000 điều sai lầm trong cuốn Bible. [Abhinyana in Because I Care, p. 93:Một số học giả nghiên cứu về cuốn Kinh của Ki-Tô Giáo đã nói rằng trong đó có trên 170000 điều sai lầm.”(It is said now, by some scholars of the Christian Bible, that there are over 170000 errors in that book?).  Alister McGrath, Giáo sư môn lịch sử thần học, đại học Oxford, nói về đạo Tin Lành trong cuốn “Ý Tưởng Nguy Hại Của Ki Tô Giáo:  Cuộc Cách Mạng Tin Lành – Lịch Sử Từ Thế Kỷ 16 Đến Thế Kỷ 21” [Christianity’s Dangerous Idea: The Protestant Revolution—A History from the Sixteenth Century to the Twenty-First]:

Tại sao đạo Tin Lành lại nguy hại?  Vì đạo đó đặt căn bản trên một ý tưởng nguy hại: rằng cuốnBible là nguồn uy quyền chính cho đạo Ki Tô

[Why is Protestantism so dangerous? Because it is based on a dangerous idea: that the Bible is the main source of authority for the Christian religion.]

Đây chính là vấn nạn của những người Tin Lành, tin vào những điều sai lầm mà không biết.  Và lịch sử đã chứng minh là vì tin tất cả vào cuốn Bible cho nên Ki Tô Giáo đã gây không biết bao nhiêu là tác hại cho nhân loại. Họ ngu muội mà không biết rằng mình ngu muội.  Chúng ta sẽ làm sáng tỏ điều này khi bàn về cuốn Kinh căn bản của Ki Tô Giáo [Christian Bible].

Vì bị mê hoặc và thuần hóa, và vì không có đầu óc để nhận ra những sự lừa dối trong những thủ đoạn truyền giáo của Tin Lành, nên khi đã vào tròng của Tin Lành rồi thì đầu óc của người Tin Lành như bị ma ám, luôn luôn bị ám ảnh bởi một ý tưởng, rằng họ đã nắm trong tay cái mà họ cho là chân lý của cuốn Bible (Bible truth), nghĩa là, theo như họ đã bị tẩy não, nếu đặt hết lòng tin, trao hết linh hồn cho một người dân thường Do Thái mà thực chất chẳng là ai cả, theo nhận định của một số học giả và bậc lãnh đạo trong Ki Tô Giáo, nhưng được Ki Tô Giáo tôn lên làm Chúa để lừa bịp dân ngu, thì họ sẽ được cứu rỗi, không hề biết rằng mình đã bị lừa bịp bởi một cái bánh vẽ trên trời, vì Tân Ước đã viết rõ, không có chuyện Chúa Giê-su cứu rỗi những người không phải là Do Thái..

Không lạ gì, chúng ta thấy trong một số nhà thờ Tin lành ở Nam Hàn, và có thể cũng xẩy ra ở Việt Nam, tín đồ có những cử chỉ, hành động  như điên như cuồng, như đang trong cơn mê mẩn cuồng loạn vì ảnh hưởng của ma túy.  Với một đầu óc đóng khuôn trong sự ám ảnh như vậy, người Tin Lành gạt bỏ mọi bằng chứng trái ngược với niềm tin về sự cứu rỗi (salvation) của họ.  Cho nên bất cứ nền văn hóa nào mà không chấp nhận cái chân lý hoang đường mà ngày nay mọi người có đầu óc đã gạt bỏ trong thế giới tân tiến Âu Mỹ thì theo họ, đều phải phá bỏ và hủy diệt, vì đó là lời dạy của Chúa của họ trong cuốn Bible, và làm theo lời Chúa dạy thì họ sẽ được lên thiên đường.  Vì vậy chúng ta thấy, ở những nơi kém phát triển và dân trí còn thấp, mà Tin Lành kéo được một số người không có mấy đầu óc vào trong tròng của Tin Lành thì bọn người Tin Lành này thường hung hăng xuyên tạc phỉ báng các tôn giáo và các nền văn hóa khác. Hiểm họa Tin Lành là ở chỗ này, vì như trên đã nói, cuốn Bible có rất nhiều điều sai lầm về thần học cũng như về khoa học, không hợp với thời đại, và có tính cách ngu dân.

Vì bản chất thực sự ngu muội và đặc biệt cuồng tín, các tín đồ Tin Lành thường làm càn bất kể lý lẽ và có những hành động vô cương vô pháp, vô tổ quốc.  Sở dĩ họ có thể làm như vậy là vì họ lợi dụng tinh thần bao dung của những xã hội phi Tin Lành, đặc biệt là những xã hội Phật Giáo. Ngoài ra họ dựa thế của các cường quốc mà đa số theo Ki Tô Giáo như Mỹ, Anh, Úc v..v… dưới bình phong tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do truyền đạo mà các giáo hội Ki Tô chủ trương một cách trịch thượng, độc đoán, bất kể đến các nền văn hóa khác nhau, và quan niệm về tự do tôn giáo hay tự do tín ngưỡng rất khác nhau trong các quốc gia trên thế giới:

(Xem http://www.tinlanhvietnam.net/;  http://www.vndistrict.org/index.htmlhttp://www.vietchristian.com/).

Chúng ta biết rằng cuốn Bible gồm có hai phần: Cựu Ước và Tân Ước.  Cựu Ước chủ trương độc thần, con người chỉ được thờ Thần của Do Thái, Jehovah, cho nên phải tiêu diệt, phá hủy mọi dấu tích của các tôn giáo thờ thần khác, không khoan nhượng đối với những người thờ thần khác.  Bởi vậy, ngày nay mà chủ trương này vẫn được Ki Tô Giáo nói chung thi hành, bất cứ ở nơi nào có thể, những vụ phá Chùa ở Nam Hàn hay Việt Nam đã chứng tỏ như vậy.  Hơn 80% Cựu Ước là những chuyện giết người hàng loạt tàn bạo, loạn luân, vô đạo đức v..v…  Còn Tân Ước nói về Huyền Thoại Cứu Rỗi của Giê-su, một huyền thoại mà Linh mục James Kavanaugh cũng như Giám mục John Shelby Spong đòi phải dẹp bỏ, vì kết quả nghiên cứu của các học giả Tây phương trong vòng 200 năm nay đã chứng tỏ rằng Giê-su chỉ là một thường dân Do Thái sống với ảo tưởng mình là con của Gót (God) của Do Thái.

Với chủ trương buôn thần bán thánh, Tin Lành truyền đạo dựa vào hai câu nhảm nhí nhất trong Tân Ước, John 3: 16,18, mà họ cho là Tin Mừng, một loại tin mừng khiến đầu óc của họ mê mẩn như người nghiện ma túy, không thể dứt bỏ được.

John 3: 16: “Gót quá thương yêu thế gian đến nỗi ban Con duy nhất của Ngài, để những ai  tin vào Người sẽ không bị luận phạt, nhưng được sống đời đời.”, và câu tiếp theo, John 3: 18: “Người nào không tin vào Giê-su thì đã bị đầy đọa rồi, vì người đó không tin vào đứa con duy nhất của Gót”

Đây là những câu nhảm nhí nhất trong Tân Ước mà người Tin Lành không nhận ra mà trái lại lại cho đó là Tin Mừng.  Tại sao “Tin Mừng Phúc Âm” lại là một câu nhảm nhí như John 3:16?  Tại vì câu này chỉ có thể áp dụng cho những người sinh sau Giê-su mà thôi. Lẽ dĩ nhiên chỉ có những người sinh sau Giê-su mới có thể biết đến Giê-su và tin Giê-su để không bị luận phạt và có cuộc sống đời đời, lẽ dĩ nhiên sau khi chết.  Như được viết rõ trong Tân Ước, ngay cả bố mẹ Giê-su là Joseph và Maria, cùng các em trai em gái Giê-su cũng không tin Giê-su là đấng cứu thế, trái lại còn cho là Giê-su đầu óc bất bình thường (out of his mind), cho nên  chắc chắn là họ đều bị Giê-su luận phạt và đày đọa xuống hỏa ngục vĩnh viễn?  Khoa học đã chứng minh là loài người đã xuất hiện trên trái đất đã nhiều trăm ngàn năm, nếu không muốn nói là cả triệu năm, hình thành do quá trình tiến hóa, điều mà chính Giáo hoàng John Paul II của Ca-tô Rô-ma Giáo cũng phải thừa nhận, vậy lịch sử loài người đâu chỉ bắt đầu từ khi Giê-su sinh ra, chết đi và sống lại, nếu chúng ta có thể tin vào chuyện hoang đường này. Ngay cả Cựu Ước của Do Thái cũng viết là Gót của Do Thái đã sáng tạo ra loài người theo hình ảnh của Gót cách đây khoảng 6000 năm, nghĩa là trước khi Giê-su sinh ra đời khoảng 4000 năm.  Vậy trước khi  Giê-su sinh ra đời, ông bà tổ tiên của Giê-su, kể cả vua David, có ai biết đến Giê-su để mà tin Giê-su và có được cuộc sống đời đời sau khi chết, và cũng vẫn chưa được cứu rỗi vì Giê-su chưa hề trở lại trần để cho phần xác của tổ tiên mình nhập với phần hồn mà Giê-su lấy ra từ một kho chứa linh hồn của Gót.

Trước năm 1533, người Việt Nam không ai nghe và biết đến tên Giê-su, hiển nhiên không ai có thể tin Giê-su, vậy tất cả dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm trước năm 1533 cũng bị luận phạt hay sao?  Những người Việt Nam tân tòng Tin Lành có nghĩ đến các điều hoàn toàn vô nghĩa như trên hay không, vì trong số những người không biết đến và không tin Giê-su có cả những tiền bối hay tổ tiên xa của họ, có khi lại chính là cha mẹ, anh em thân thuộc của họ?  Điều lạ là ngày nay mà các tín đồ vẫn còn tin theo cái tín lý quái gở cực kỳ vô lý đó với một tâm cảnh vô cùng ích kỷ, chỉ nghĩ đến đời sống đời đời sau khi chết của riêng mình, mà không hề nghĩ đến bản chất ác độc, phi lý, phản khoa học, hoang đường, bất khả áp dụng, của sự luận phạt mà Tân Ước đưa ra để hù dọa những người không tin Giê-su.  Không những chỉ ích kỷ mà họ còn để lộ một tinh thần yếu kém, sợ sệt thần linh trong thời đại tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày nay mà quan niệm thần linh khi xưa đã không còn chỗ đứng.  Nhưng như trên đã nói, họ bị lừa bịp để tin vào Giê-su hi vọng có thể có cuộc sống đời đời trên một thiên đường giả tưởng, trong khi Tân Ước đã viết rõ, không có chuyện Chúa Giê-su cứu rỗi những người không phải là Do Thái.  Trong thời đại mà các lý thuyết thần học của Ki Tô Giáo đã không còn ý nghĩa, tại sao họ vẫn còn có thể tin vào một “Thần” của người Do Thái mà bản chất cũng không khác gì những “Thần” trong dân gian trên khắp thế giới, được người Do Thái tạo dựng lên với hi vọng đáp ứng được những khao khát, ước muốn của mình.  Do đó, tin Giê-su thì có được cuộc sống đời đời, lẽ dĩ nhiên sau khi chết,  chỉ là một thủ đoạn mê hoặc, bịp bợm phi lý rất trắng trợn, như vậy mà không mấy người nhìn ra.

Một điều đáng nói là những tân tòng Tin Lành ở Việt Nam thì cực kỳ cuồng tín và ngu muội, giống y như những tín đồ Tin Lành ở Nam Hàn.  Và khi đầu óc bị bấn loạn bởi ảo tưởng mình là dân Chúa thì họ có thể làm tất cả những điều phi lý trí và cuồng điên. Chúng ta hãy lấy một trường hợp điển hình.

Một chuyện khôi hài nhất thế kỷ đã xảy ra ở Việt Nam:  Mục Sư Tin Lành Trần Long thuộc Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm Việt Nam, lấy tư cách của một “môn đồ của Chúa Jesus” để gửi một “Thông Điệp Phước Lành” cho “Nhà Cầm Quyền Việt Nam”, để kêu gọi nhà cầm quyền hãy từ bỏ nền văn hóa dân tộc để theo nền văn hóa Tin Lành, cũng là nền “văn hóa thiên đàng”. Trần Long viết: Phục hồi bản sắc văn hóa của dân tộc là để văn hóa Tin Lành tuôn chảy trong lòng dân tộc- vì đây là văn hóa của dân tộc Việt Nam cũng là văn hóa toàn thế giới.]  Chúng ta có thấy kẻ nào ngu dốt, cuồng tín hơn mục sư Trần Long không?  Những điều Trần Long viết trên phản ánh một đầu óc bấn loạn như bị ảnh hưởng của một loại ma túy nào đó, vì thực chất văn hóa Tin Lành, nếu có, là loại văn hóa hạ đẳng, và văn hóa thiên đàng là văn hóa của lông rùa, sừng thỏ.

Ấy thế mà vẫn có nhiều người tin vào những cái câu John 3:16 nhảm nhí này và đi theo đạo Ki-Tô nói chung, Tin Lành nói riêng, một cách ngu si vô trí. Không những thế, họ còn phỉ báng nền văn hóa và những tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của dân tộc, như trong “tuyên ngôn phục linh” gần đây ở Mỹ Đình.  Đây không phải là chuyện tự do tôn giáo hay tự do tín ngưỡng.  Đây là hành động khiêu khích cả một dân tộc mà tuyệt đại đa số không theo cái đạo quái gở đó.  Điều khó hiểu đối với tôi là tại sao chính quyền và dân chúng lại rất thụ động trước những lời hỗn xược vô cương vô pháp của một đám người cuồng tín, một đám người bị tẩy não, coi những điều mê tín hoang đường trong Ki Tô Giáo mà Tây phương đang dần dần phế thải như những viên ngọc quý.  Một mục sư ở Singapore nói láo về Phật Giáo đã bị chính quyền Singapore khiển trách và cảnh cáo.  Sau đây là bản tin về vụ này:

Singapore – Ngày 8-2, Bộ An ninh Quốc nội Singapore (ISD) đã triệu tập mục sư Rony Tan, người sáng lập Hội Truyền bá Phúc âm Hải đăng (Lighthouse Evangelism), để cảnh cáo những bình luận mang tính bôi nhọ và công kích của ông ta về Phật giáo và Đạo giáo trong các cuộc giao lưu giữa ông và các thành viên của hội thánh.

Bộ Nội vụ Singapore khẳng định những bình luận của mục sư Rony Tan là “hoàn toàn không thích hợp và không thể chấp nhận” vì đã hạ thấp và xúc phạm tín đồ Phật giáo và Đạo giáo, đồng thời có thể làm nảy sinh sự căng thẳng cũng như xung đột giữa cộng đồng Phật giáo và Đạo giáo với cộng đồng Ki-tô giáo.

Bộ An ninh Quốc nội Singapore cảnh cáo mục sư Rony Tan rằng, trong việc truyền bá Phúc âm, hay trong việc dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin, thiếu trình độ văn hóa và nghèo khó cải đạo sang tín ngưỡng của mình, ông không được bôi nhọ, hạ thấp tôn giáo khác, và phải ý thức tính nhạy cảm khi đề cập tới tôn giáo khác.

Vào lúc 21:30 ngày 8-2, trong chương trình tin tức của đài truyền hình Channel 5, mục sư Rony Tan đã tự nhận khuyết điểm và xin lỗi công khai tất cả mọi người. Mục sư Rony Tan cũng bày tỏ sự ăn năn, thống hối sâu sắc. Ông nói ông đã hiểu được rằng, những ngụy biện và bình luận của ông về giáo lý căn bản của Phật giáo và Đạo giáo là hoàn toàn sai trái và mang tính công kích. Ông đã vô tình làm tổn thương các tín đồ Phật giáo và Đạo giáo.

Mục sư Rony Tan cũng hứa sẽ không bao giờ dám tái phạm thêm một lần nữa và khẳng định rằng, ông sẽ khuyến cáo các thành viên trong hội của ông luôn luôn tôn kính Phật giáo và các tôn giáo khác nhằm xây dựng một đất nước Singapore hòa hợp.

(theo CNA/Straits Times/Temasek Review)

Một tin trên Internet cho biết, Bà Thủ Tướng Julia Gillard nói với bọn Hồi Giáo quá  khích tại Úc như sau:

Những người Ki Tô Giáo, dựa trên những nguyên lý của Ki Tô Giáo, đã  lập nên quốc gia này, và điều này đã được ghi trong sử sách rõ ràng.  Nếu Gót làm phật ý các người, vậy thì tôi đề nghị các người hãy chọn một nơi khác trên thế giới là cư gia mới của các người, vì Gót là một phần trong nền văn hóa của chúng tôi.  Chúng tôi sẽ chấp nhận những niềm tin của các người, và sẽ không hỏi tại sao.  Chúng tôi chỉ yêu cầu các người chấp nhận những niềm tin của chúng tôi, và sống trong sự hòa hợp và hưởng sự hòa bình với chúng tôi.

   Nếu các người không cảm thấy hạnh phúc sống ở đây thì hãy đi nơi khác mà sống.  Chúng tôi không cưỡng bách các người đến đây.  Các người xin chúng tôi để đến đây.

[Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented.   If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.’

‘We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.’

‘If you aren’t happy here then LEAVE.  We didn’t force you to come here.  You asked to be here].

      Chúng ta nên hiểu là bà Thủ Tướng Úc nói như trên không phải là kỳ thị tôn giáo mà vì những người Hồi Giáo sống nhờ trên đất Úc làm càn, đưa ra những đòi hỏi rất phi lý, dựa trên những niềm tin và luật lệ trong Hồi giáo, hoàn toàn trái ngược với truyền thống văn hóa và tôn giáo của Úc mà chính quyền Úc không bao giờ chấp nhận.

Trước những lời hỗn xược về văn hóa và tôn giáo truyền thống của Việt Nam của các nhóm Tin Lành trong cái gọi là “tuyên ngôn phục linh”, tinh thần dân tộc của Việt Nam hiện nay ở đâu?  Chẳng lẽ chính quyền và người dân cứ để cho nhóm người hạ căn này làm loạn mãi hay sao.  Tại sao chúng ta không thể bắt các nhóm Tin Lành vô trí đó phải xin lỗi dân tộc, hay lôi chúng ra đánh đòn hay vả vào miệng để cho chúng không còn nói bậy.  Điều này chẳng có gì là quá đáng, không phải là bạo hành tôn giáo, mà chỉ là trừng phạt, xét đến những hành động cuồng si, vô tổ quốc, phi dân tộc chúng làm.  Tại sao chúng ta không thể nói với các nhóm Tin Lành là:

Việt Nam chúng tôi có nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên và các tôn giáo đều sống trong tinh thần Tam giáo đồng nguyên, sống hòa hợp với nhau và không xâm phạm nhau.  Nếu các người phật ý với nguồn gốc dân tộc của chúng tôi và không muốn sống trong tinh thần Tam Giáo Đồng Nguyên thì chúng tôi đề nghị các người kiếm một nơi khác trên thế giới mà sinh sống.  Chúng tôi chấp nhận những niềm tin của các người, chúng tôi chỉ yêu cầu các người cũng phải chấp nhận những niềm tin của chúng tôi.  Nếu các người không cảm thấy thoải mái ở đây thì hãy rời khỏi đây.  Chúng tôi không giữ các người ở đây và chúng tôi hoan nghênh sự ra đi của các người.  Nếu các người còn tiếp tục làm càn, ăn nói bừa bãi thì chúng tôi bắt buộc phải có biện pháp đối xử xứng đáng với những hoạt động phi tôn giáo, thiếu văn minh của các người.

Trần Chung Ngọc (Phần I), trích giaodiemonline
Ngày Rằm Tháng Giêng
Năm Tân Mão, NDVN, ngày 18/2/2011

nhandanvietnam.org

Advertisements
Categories: Chúa Dê-su | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: