Khuyển sinh Việt gian RômaGiáo – TinLànhGiáo rất nguy hại cho dân tộc Việt Nam (Phần cuối)

3. Người Việt Nam Và “Ơn Cứu Rỗi”

~ O ~

Từ những tài liệu trong phần trên, hiển nhiên những người theo Tin Lành là vì bị lừa dối để ham hố một sự cứu rỗi của Chúa để có một cuộc sống đời đời trên một thiên đường giả tưởng của Ki Tô Giáo.  Họ bị lừa dối và mê hoặc mà không biết, vả chăng, nếu họ không phải là người Do Thái thì không làm gì có chuyện Chúa Giê-su cứu rỗi họ, giả thử Giê-su có được quyền năng thần thánh mà Ki Tô Giáo ban cho để thực hiện cái gọi là “cứu rỗi”, một cái bánh vẽ mà ngay cả những bậc lãnh đạo trong Ki Tô Giáo đã bác bỏ..  Thật vậy:

Giám Mục Tin Lành John Shelby Spong đã cho rằng vai trò Chúa Cứu Thế của Chúa Giê-su cần phải dẹp bỏ, xin đọc bài “Giê-su Như Là Đấng Cứu Thế: Một Hình Ảnh Cần Phải Dẹp Bỏ”   http://sachhiem.net/TCNtg/TCN37.php .  Giám mục Spong viết một bài dài trong đó có một câu sau đây:

“Không có bất cứ một hình ảnh nào dùng để giải thích về nhân vật Giê-su đáng được tồn tại. Hình ảnh hiển nhiên nhất để loại bỏ trong đầu óc tôi có lẽ cũng là cái hình ảnh cổ xưa nhất về mọi diễn giải về Giê-su. Đó là cái hình ảnh của Giê-su như là “đấng thần linh cứu thế” (the divine rescuer).”.

Và Linh mục James Kavanaugh cho rằng “ơn cứu rỗi” chỉ là một huyền thoại , xin đọc bài “Huyền Thoại Cứu Rỗi”:http://sachhiem.net/TCNtg/TCN36.php . Linh mục Kavanaugh viết:

“Nhưng đối với con người hiện đại. chuyện hi sinh của Giê-su chẳng có ý nghĩa gì mấy, trừ khi hắn đã bị reo rắc sự sợ hãi và bị tẩy não từ khi mới sinh ra đời (But to modern man, it makes far less sense unless he has been suitably frightened and brainwashed from birth). Đối với tôi (Linh mục James Kavanaugh), đó là một huyền thoại “cứu rỗi” của thời bán khai, miêu tả một người cha giận dữ, chỉ nguôi được cơn giận bằng cái chết đầy máu me của chính con mình. Đó là một chuyện độc ác không thể tưởng tượng được của thời bán khai (It is a primitive tale of unbelievable cruelty).

Tôi chấp nhận sự kiện là Giê-su đã chết, và ngay cả đã bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng tôi không thể chấp nhận cái huyền thoại là cái chết của ông ta là để chuộc tội cho tôi. Huyền thoại “cứu rỗi” (The salvation Myth)trong Tân ước chỉ là một cách diễn giải. Đó là một huyền thoại của thời bán khai, bản chất của nó giống như những huyền thoại của các dân tộc bán khai ở khắp nơi, nhưng nó hoang đường và độc ác hơn hầu hết các huyền thoại khác. (But it is more unbelievable and more cruel than most myths).”

Như vậy, “ơn cứu rỗi của Chúa Giê-su” chẳng qua chỉ là một cái bánh vẽ trên trời  (A pie-in-the-sky = từ của Mục sư Ernie Bringas) mà Ki Tô Giáo vẫn còn dùng làm mồi để nhử những đầu óc ngu muội.  Nhưng vấn đề chính đối với các tín đồ Ki Tô Giáo Việt Nam, Ca-tô cũng như Tin Lành, là ngay cả cái bánh vẽ trên trời, alias “cứu rỗi”, nếu có, thì họ cũng không bao giờ có thể ăn được.  Lý do rất đơn giản.  Tân ước viết rất rõ:  Giê-su không bao giờ có ý định cứu những người không phải là Do Thái.  Chứng minh?

Trước hết, đọc Tân Ước chúng ta thấy rõ là cả 4 Phúc Âm: Matthew 16: 27-28, 24:34; Mark 9:1, 13:30; Luke 21:27, 32;  và John 14:3, đều viết rõ là Giê-su tin rằng Ngày Tận Thế đã sắp tới, và ông ta sẽ trở lại ngay khi một số tông đồ của ông còn sống.  Do đó ông ta không có ý định thành lập bất cứ một giáo hội nào như các giáo hội Ki-tô ngày nay.  Vì tin như vậy cho nên khi Giê-su bảo 12 tông đồ đi rao giảng đạo của ông ta thì ông ta dặn: Matthew 10: 5-6, “Không được đi đến nơi nào có dân Gentiles, và không được vào thành phố nào của dân Samaritan, mà chỉ đi đến những con dân Do Thái bị lạc” (nghĩa là chỉ đi rao truyền đạo Chúa trong dân Do Thái mà thôi) và câu tiếp theo trong Tân Ước, Matthew 10:7 : “Trong khi đi hãy rao truyền tin Nước Trời đã gần đến rồi”, vàMatthew 10: 23: “Ta bảo đảm với các ngươi, các ngươi chưa đi hết các thành phố của Do Thái thì Con của Người (nghĩa là Ta: Giê-su) đã đến rồi”. Tân Ước còn viết rõ: Giê-Su sẽ chỉ cứu dân Do Thái ra khỏi tội lỗi(Matthew 1: 21: for He will save His people from their sins) và sẽ ngự trị trên dân Do Thái đời đời mà thôi (Luke 1: 33:  And He will reign over the house of Jacob for ever).  Một đoạn khác còn nói rõ hơn nữa:  Matthew 15:24:“Ta được phái xuống trần chỉ để cứu đàn chiên Do Thái bị lạc mà thôi”

Ngoài ra, đọc Tân Ước, chúng ta cũng còn thấy là Giê-su rất ghét những người không phải là Do Thái (Matthew 15: 21-28) và còn gọi một người phụ nữ phi-Do Thái là “chó”.  Và Thánh Paul khẳng định, theo lời mạc khải của Thiên Chúa: Hebrew 13: 8: “Giê-su Ki Tô luôn luôn như vậy, ngày hôm qua, ngày hôm nay và cho tới mãi mãi.”(Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever).  Điều này có nghĩa là nhiệm vụ xuống trần, chủ trương chỉ cứu chuộc người Do Thái mà thôi v.. v.., và thái độ bộc lộ ghét người phi-Do Thái của Giê-su, không bao giờ thay đổi.

Hơn nữa, sách khải huyền, Khải Huyền 7,  còn khẳng định là đến ngày tận thế chỉ có 144000 thuộc 12 bộ lạc Do Thái là được Chúa cho lên thiên đường mà thôi, và đó là những người có dấu ấn của Thiên Chúa đóng trên trán.  Kinh Thánh viết rõ “Nhiều người được kêu gọi nhưng chỉ có ít người được chọn” và Chúa cũng đã phán, Matthew 7: 21-23: “Không phải người nào gọi Ta là Chúa cũng được vào nước trời… Trong ngày phán xét sẽ có nhiều người kêu nài: “Thưa Chúa, chúng tôi đã giới thiệu Chúa cho nhiều người, đã dùng danh Chúa để đuổi quỷ và làm nhiều phép lạ [như một linh mục mít ở Úc làm cho tượng bà Mary chảy dầu].  Nhưng ta sẽ đáp: “Ta không hề biết các ngươi! Hãy cút đi cho khuất mắt ta, vì các ngươi chỉ làm việc gian ác” [Có vẻ như các nhà truyền giáo hăng say đi truyền đạo cũng như các tín đồ Ki-tô cố gắng dụ người khác vào đạo chưa bao giờ đọc đến câu này]

Vậy thì những sắc dân phi – Do Thái, trong đó có Việt Nam,  mong cái gì ở Giê-su?  Tôi không hiểu các trí thức Việt Nam, không phải là người Do Thái, theo Ca-Tô Rô-ma Giáo cũng như Tin Lành, có biết đến những điều này hay không. Quý vị có bao giờ được nghe những đoạn này giảng trong nhà thờ hay không? Cho nên tôi thật thương hại những người không phải là dân Do Thái mà cứ sống trong ảo vọng, mơ tưởng rằng sẽ được Giê-Su cứu rỗi và cho mình một cuộc sống đời đời trên Thiên Đường trước nhan thánh Chúa, một luận điệu bịp bợm của Giáo hội với câu ngụy tạo trong Tân Ước, John 3: 16, mà tôi đã phân tích và vạch ra những điều mê hoặc trong đó.

Người Việt Nam hiển nhiên không phải là người Do Thái, câu này nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng thực ra lại rất quan trọng, vì vấn đề chính tôi muốn đặt ra cho đồng bào Việt Nam của tôi là:  Người Việt Nam có hi vọng được Giê-su cứu chuộc hay cứu rỗi không?  Câu trả lời là một chữ “KHÔNG” quyết định.  Đây không phải là tôi nói mà là khẳng định của Giê-su trong Tân Ước, qua vài dẫn chứng ở trên.

Đọc Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân ước, chúng ta thấy tất cả những chuyện trong đó đều viết về dân tộc Do Thái, các tên Do Thái, và một vài vùng đất trong miền Trung Đông.  Do nền thần học Ki Tô Giáo ngụy tạo, nên các tín đồ Ki Tô Giáo tin rằng Giê-su là Chúa Cứu Thế có thể ban phát ơn “cứu rỗi” cho những người nào tin ông ta.  Nhưng vì không đọc Tân ước, chỉ nghe những lời giảng lừa dối của các Linh mục, mục sư nên những người phi – Do Thái trong đó có người Việt Nam vẫn tin là mình có thể được cứu rỗi, trong khi thực chất “cứu rỗi” chỉ là một cái bánh Ki Tô Giáo vẽ trên trời.

Vì thiếu hiểu biết, vì chỉ nghe và tin theo những lời rao giảng dối trá của giới linh mục, mục sư, quý vị rơi vào vòng mê tín mà không biết.  Đúng như định nghĩa về mê tín như sau:

www.godonthe.net/dictionary/s.htmlNền tảng của mê tín là thiếu hiểu biết, kiến trúc thượng tầng là đức tin và cái mái vòm của nó là một niềm hi vọng hão huyền.  Mê tín là con đẻ của sự thiếu hiểu biết.[ The foundation of superstition is ignorance, the superstructure is faith and the dome is a vain hope. Superstition is the child of ignorance.]  Đức Phật cũng đã dạy: Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là thiếu hiểu biết. 

Qua phần trình bày ở trên chúng ta có thể tóm tắt những nét chính về Ki Tô Giáo nói chung, Tin Lành nói riêng:

1) Cuốn Bible của Ki Tô Giáo là loại sách tục tĩu, khiêu dâm, tàn bạo, loạn luân, và cuốn Bible phải bọc kỹ và bên ngoài phải khuyến cáo độc giả về nội dung, và không được bán cho trẻ em dưới 18 tuổi. [Ủy Ban Đạo Đức Hồng Kông]

2) Vatican đã công nhận Big Bang là nguồn gốc vũ trụ. [GH John Paul II]

3) Vatican đã công nhận Tiến Hóa là nguồn gốc loài người. [GH John Paul II]

4) Vatican đã thú nhận là không làm gì có thiên đường trên các tầng mây [GH John Paul II]

5) Vatican đã thú nhận là không làm gì có hỏa ngục dưới lòng đất [GH John Paul II]

6) Vai trò “Chúa Cứu Thế” cũng như cái gọi là “cứu rỗi” chỉ là những huyền thoại cần phải dẹp bỏ. [Linh mục James Kavanaugh; Giám mục John Shelby Spong]

7) Dù tin vào huyền thoại “cứu rỗi” thì người Việt Nam và những người không phải là Do Thái cũng không bao giờ được Chúa cứu rỗi.  [Tân Ước.]

8)  Ca-tô Rô-ma Giáo còn tồn tại vì quần chúng thì ngu muội và các linh mục thì xảo quyệt.  Tin Lành còn tồn tại vì quần chúng thì mê tín và các mục sư thì ngu muội. [Robert G. Ingersoll]

9)  Kết luận: toàn bộ nền thần học Ki-Tô Giáo với những quan niệm về Thiên Chúa, thuyết Sáng Tạo, huyền thoại Adam và Eve, thiên đường và hỏa ngục, vai trò “chuộc tội” và “cứu rỗi” của Giê-su v..v.. đều là những luận điệu mê hoặc của những tổ chức buôn thần bán thánh của Ki Tô Giáo ở Tây phương.

Trần Chung Ngọc (Phần I), trích giaodiemonline
Ngày Rằm Tháng Giêng
Năm Tân Mão, NDVN, ngày 18/2/2011

nhandanvietnam.org

Advertisements
Categories: Chúa Dê-su | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: