Sự thật về cái gọi là “Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam”

Ngô Thị Hiền - Kẻ cầm đầu CRFV

Từ năm 1998 đến 2001, chị em Ngô Thị Hiền, lãnh đạo cái gọi là “Ủy ban tự do tôn giáo cho Việt Nam”, đã tổ chức hàng chục đợt “quyên góp” nhưng số lượng tiền “quyên góp” đã không được công khai rõ ràng. Khi thì Hiền công bố kết quả các đợt quyên góp được là 136.000 USD, khi thì là 90.000, lúc thì lại nói là 80.000.

Ngoài vai trò “ủy viên thường trực” của CRFV, Thắng còn kiêm thêm “chức” “chủ tịch” hoặc “giám đốc” của nhóm phản động “Ủy ban cứu người vượt biên”. Từ năm 1999 đến 2001, cộng đồng người Việt đã từng lên án Thắng và một số tay chân của y về hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt hơn 2 triệu USD của một số người vượt biên cuối những năm 90 đầu năm 2000. Để khuếch trương thanh thế và “làm tiền” cộng đồng người Việt ở nước ngoài, Ngô Thị Hiền tuyên truyền CRFV “tổ chức” hoạt động nhằm “hỗ trợ đấu tranh cho tự do tôn giáo” tại Việt Nam… trên cơ sở khai thác tối đa các điều khoản trong đạo luật “Tự do tôn giáo quốc tế” của Mỹ để chống phá Nhà nước Việt Nam.

Để phục vụ các “chiến dịch” chiến tranh tâm lý phản tuyên truyền, xuyên tạc về tự do tôn giáo chống phá Nhà nước Việt Nam, Ngô Thị Hiền và bọn cầm đầu CRFV đã lập 2 trang web trên mạng Internet để khuếch trương “tổ chức” và tán phát các tài liệu xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo trong nước để vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, giam cầm nhiều “tù nhân tôn giáo”, “tù nhân chính trị”.

Ngày 22/7/2004, CRFV đã thiết lập thêm chương trình phát thanh trên Internet và trên làn sóng phát thanh của các phương tiện chiến tranh tâm lý của nhóm phản động người Việt để tuyên truyền, xuyên tạc về “tự do tôn giáo” ở Việt Nam tại 22 thành phố lớn của Mỹ nhằm kích động đấu tranh đòi “tự do ngôn luận” và “tự do tôn giáo” cho Việt Nam.

Ngô Thị Hiền và một số tên cầm đầu CRFV đã móc nối, lôi kéo nhiều đối tượng chống đối, lợi dụng các quyền tự do, tín ngưỡng trong nước để gửi tiền “hỗ trợ” và kích họ tiến hành các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Với thủ đoạn này, Ngô Thị Hiền đã chỉ đạo số tay chân móc nối được với N.V.L., P.V.L., N.C.K., H.M.C,. Đ.N.H…. để thu thập các thông tin sai lệch về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam gửi sang Mỹ cho Ngô Thị Hiền và CRFV có “đất diễn” chúng bày ra cái gọi là “lời kêu gọi”, “bản phúc trình”, “tuyên bố”, “tuyên ngôn” và “danh sách những tù nhân tôn giáo, tù nhân chính trị”, v.v…. nhằm thực hiện mưu đồ xấu lừa gạt dư luận quốc tế và vận động chính giới Mỹ và EU tổ chức các buổi “đối thoại”, ban hành các “nghị quyết” về “tự do tôn giáo”, can thiệp đòi Việt Nam phải thả các “tù nhân chính trị”, “tù nhân tôn giáo”…

Trên cơ sở những thông tin sai sự thật về tự do tôn giáo ở Việt Nam, Ngô Thị Hiền và một số tên cầm đầu CRFV vẽ ra cái gọi là “dự luật nhân quyền cho Việt Nam” và chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để tổ chức các cuộc vận động một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ (không có thiện cảm với Việt Nam) nhằm mục đích vận động Quốc hội Mỹ thông qua “dự luật” này tạo cớ chống Việt Nam, nhưng đã bị Thượng viện Mỹ phủ quyết “dự luật” sai trái này. CRFV còn kêu gọi “Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ” (USCIRF) cử phái đoàn sang Việt Nam để thị sát tình hình tôn giáo, kêu gọi bọn phản động người Việt lưu vong thành lập “Ủy ban vận động ngày đại nghĩa”, kích động người Việt tại Mỹ, Australia, châu Âu… biểu tình phản đối Hiệp định thương mại Việt – Mỹ, Việt – Trung.

Ngoài ra, Ngô Thị Hiền và một số tên cầm đầu CRFV còn tiến hành các cuộc vận động một số người trong chính giới Mỹ vận động Quốc hội Mỹ thông qua “dự luật phát huy dân chủ năm 2005” để mở đường cho CRFV thúc đẩy tiến trình đấu tranh “dân chủ”, “nhân quyền” tại Việt Nam. Cũng cần nói rằng, chính từ những thông tin sai lệch về tự do tôn giáo ở Việt Nam do CRFV cung cấp mà Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa Việt Nam vào danh sách “Các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo” (CPC).

Sau thời gian có đầy đủ những thông tin và từ kết quả khảo sát thực tế tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, từ cuối năm 2006, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tự đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này.

Như trên đã nói, để tìm kiếm sự ủng hộ trong các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam, Ngô Thị Hiền và một số tên cầm đầu CRFV đã móc nối và tạo lập những mối quan hệ với một số nghị sĩ, dân biểu Mỹ không có thiện cảm với Việt Nam như: S.Brownback, C.Smith, F.Wolf, L.Shazhen… Thực ra, những nghị sĩ, dân biểu này ủng hộ Ngô Thị Hiền và CRFV là do thiếu thông tin về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Và, khi đã “thực mục sở thị” thì “bài diễn” của Ngô Thị Hiền và CRFV không còn giá trị đối với họ nữa

Ngoài vai trò “ủy viên thường trực” của CRFV, Thắng còn kiêm thêm “chức” “chủ tịch” hoặc “giám đốc” của nhóm phản động “Ủy ban cứu người vượt biên”. Từ năm 1999 đến 2001, cộng đồng người Việt đã từng lên án Thắng và một số tay chân của y về hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt hơn 2 triệu USD của một số người vượt biên cuối những năm 90 đầu năm 2000. Để khuếch trương thanh thế và “làm tiền” cộng đồng người Việt ở nước ngoài, Ngô Thị Hiền tuyên truyền CRFV “tổ chức” hoạt động nhằm “hỗ trợ đấu tranh cho tự do tôn giáo” tại Việt Nam… trên cơ sở khai thác tối đa các điều khoản trong đạo luật “Tự do tôn giáo quốc tế” của Mỹ để chống phá Nhà nước Việt Nam.

Để phục vụ các “chiến dịch” chiến tranh tâm lý phản tuyên truyền, xuyên tạc về tự do tôn giáo chống phá Nhà nước Việt Nam, Ngô Thị Hiền và bọn cầm đầu CRFV đã lập 2 trang web trên mạng Internet để khuếch trương “tổ chức” và tán phát các tài liệu xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo trong nước để vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, giam cầm nhiều “tù nhân tôn giáo”, “tù nhân chính trị”.

Ngày 22/7/2004, CRFV đã thiết lập thêm chương trình phát thanh trên Internet và trên làn sóng phát thanh của các phương tiện chiến tranh tâm lý của nhóm phản động người Việt để tuyên truyền, xuyên tạc về “tự do tôn giáo” ở Việt Nam tại 22 thành phố lớn của Mỹ nhằm kích động đấu tranh đòi “tự do ngôn luận” và “tự do tôn giáo” cho Việt Nam.

Ngô Thị Hiền và một số tên cầm đầu CRFV đã móc nối, lôi kéo nhiều đối tượng chống đối, lợi dụng các quyền tự do, tín ngưỡng trong nước để gửi tiền “hỗ trợ” và kích họ tiến hành các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Với thủ đoạn này, Ngô Thị Hiền đã chỉ đạo số tay chân móc nối được với N.V.L., P.V.L., N.C.K., H.M.C,. Đ.N.H…. để thu thập các thông tin sai lệch về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam gửi sang Mỹ cho Ngô Thị Hiền và CRFV có “đất diễn” chúng bày ra cái gọi là “lời kêu gọi”, “bản phúc trình”, “tuyên bố”, “tuyên ngôn” và “danh sách những tù nhân tôn giáo, tù nhân chính trị”, v.v…. nhằm thực hiện mưu đồ xấu lừa gạt dư luận quốc tế và vận động chính giới Mỹ và EU tổ chức các buổi “đối thoại”, ban hành các “nghị quyết” về “tự do tôn giáo”, can thiệp đòi Việt Nam phải thả các “tù nhân chính trị”, “tù nhân tôn giáo”…

Trên cơ sở những thông tin sai sự thật về tự do tôn giáo ở Việt Nam, Ngô Thị Hiền và một số tên cầm đầu CRFV vẽ ra cái gọi là “dự luật nhân quyền cho Việt Nam” và chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để tổ chức các cuộc vận động một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ (không có thiện cảm với Việt Nam) nhằm mục đích vận động Quốc hội Mỹ thông qua “dự luật” này tạo cớ chống Việt Nam, nhưng đã bị Thượng viện Mỹ phủ quyết “dự luật” sai trái này. CRFV còn kêu gọi “Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ” (USCIRF) cử phái đoàn sang Việt Nam để thị sát tình hình tôn giáo, kêu gọi bọn phản động người Việt lưu vong thành lập “Ủy ban vận động ngày đại nghĩa”, kích động người Việt tại Mỹ, Australia, châu Âu… biểu tình phản đối Hiệp định thương mại Việt – Mỹ, Việt – Trung.

Ngoài ra, Ngô Thị Hiền và một số tên cầm đầu CRFV còn tiến hành các cuộc vận động một số người trong chính giới Mỹ vận động Quốc hội Mỹ thông qua “dự luật phát huy dân chủ năm 2005” để mở đường cho CRFV thúc đẩy tiến trình đấu tranh “dân chủ”, “nhân quyền” tại Việt Nam. Cũng cần nói rằng, chính từ những thông tin sai lệch về tự do tôn giáo ở Việt Nam do CRFV cung cấp mà Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa Việt Nam vào danh sách “Các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo” (CPC).

Sau thời gian có đầy đủ những thông tin và từ kết quả khảo sát thực tế tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, từ cuối năm 2006, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tự đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này.

Như trên đã nói, để tìm kiếm sự ủng hộ trong các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam, Ngô Thị Hiền và một số tên cầm đầu CRFV đã móc nối và tạo lập những mối quan hệ với một số nghị sĩ, dân biểu Mỹ không có thiện cảm với Việt Nam như: S.Brownback, C.Smith, F.Wolf, L.Shazhen… Thực ra, những nghị sĩ, dân biểu này ủng hộ Ngô Thị Hiền và CRFV là do thiếu thông tin về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Và, khi đã “thực mục sở thị” thì “bài diễn” của Ngô Thị Hiền và CRFV không còn giá trị đối với họ nữa

Chính đoàn “Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ” do Thượng nghị sĩ S.Brownback đã đến thăm Nguyễn Văn Lý vào ngày 8/1/2004, tại trại giam Nam Hà và thăm một số cơ sở tôn giáo; dự một số buổi sinh hoạt tôn giáo và đã hiểu rõ về tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Sau khi đoàn của Thượng nghị sĩ Sam Brownback về Mỹ, Nguyễn Văn Lý đã viết thư gửi Thượng nghị sĩ Mỹ Sam Brownback, bức thư có đoạn: “Tôi đã nói với ông Sam Brownback rằng, ngày 21/1/2003, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra một nghị quyết quan trọng hết sức tích cực cho tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Và, tôi đã yên tâm mãn nguyện phần cơ bản rồi. Cuộc chiến đấu bảo vệ thống nhất Tổ quốc rất anh hùng với muôn triệu hy sinh gian khổ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã được Thiên Chúa chúc phúc và bảo vệ. Đây là một sự thật rất quyết liệt đối với tôi và hôm nay tôi muốn xác nhận. Điều quan trọng là các ngài không nên tìm hiểu về nhân quyền và các quyền tự do của nhân dân Việt Nam theo tiêu chuẩn Mỹ. Tôi không để ai lợi dụng vấn đề nhân quyền tại Việt Nam theo ý đồ chính trị nguy hại cho Tổ quốc Việt Nam yêu quý của tôi”.

Nhưng trớ trêu, ngày 17/3/2007, CRFV tiếp tục nuôi dưỡng ý đồ đen tối, xuyên tạc Việt Nam đang bắt giữ nhiều “tù nhân tôn giáo” và “tù nhân lương tâm” để tạo cớ gặp gỡ, tiếp xúc vận động một số người trong chính giới Mỹ thông qua cái gọi là “nghị quyết” đòi trả tự do cho tất cả các “tù nhân lương tâm” gồm Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Vũ Bình, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài (đây là những công dân Việt Nam vi phạm pháp luật trong thời gian gần đây).

CRFV đang bị tẩy chay

Sự thật thì CRFV chính là nhóm phản động đang lợi dụng chiêu bài “tự do tôn giáo” để lừa gạt tiền của cộng đồng người Việt ở nước ngoài với động cơ, mục đích vụ lợi cá nhân đã và đang bị cộng đồng người Việt ở Mỹ lên án, tẩy chay.

Làn sóng tẩy chay Ngô Thị Hiền và bè lũ cầm đầu CRFV bắt đầu nổ ra khi ông Hoài Thanh, với bút danh là Vân Nam, chủ tạp bút “Đại chúng” – một tờ báo phát hành trong cộng đồng người Việt ở Mỹ liên tục tố cáo chị em Ngô Thị Hiền lợi dụng “quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt trong nước” để lừa đảo tiền của bà con người Việt ở nước ngoài.

Trên tờ “Đại chúng”, ông Hoài Thanh đã viết 22 bài vạch trần chân tướng chị em Ngô Thị Hiền và bè lũ tham gia CRFV, bắt đầu từ số 121 ra ngày 12/4/2000. Theo đó, trong các năm từ năm 1998 đến 2001, chị em Ngô Thị Hiền đã tổ chức hàng chục đợt “quyên góp” nhưng số lượng tiền “quyên góp” đã không được công khai rõ ràng. Khi thì Hiền công bố kết quả các đợt quyên góp được là 136.000 USD, khi thì là 90.000, lúc thì lại nói là 80.000.

Nói là tổ chức “quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt trong nước” nhưng Ngô Thị Hiền không gửi tiền về cho “đồng bào lũ lụt” một “cắc”, từ số tiền “quyên góp” được, Hiền lại đi gửi cho một số đối tượng lợi dụng các quyền tự do tôn giáo để chống phá Nhà nước Việt Nam, nhưng số tiền gửi về cũng không được công bố rõ ràng. Theo ông Hoài Thanh, số tiền “quyên góp” trên Hiền chỉ gửi về cho một số đối tượng không quá 1/3.

Trong các đợt “quyên góp” khác từ năm 2000 đến 2004, chị em Ngô Thị Hiền cũng không công bố kết quả số tiền “quyên góp” được, nhưng khi bị tố cáo Hiền nói là đã gửi về cho N.V.L. là 90.000 USD, khi tiếp tục bị lột trần bộ mặt giả dối, lừa đảo Hiền ngắc ngứ nói là đưa cho N.V.L. 50.000USD, khi bắt buộc phải đưa ra “hóa đơn”, “chứng từ” thì chỉ thấy chị em Hiền gửi về cho N.V.L. số tiền 10.000 USD.

Cay cú trước kẻ dám “vuốt râu hùm”, Ngô Thị Hiền đã chụp mũ ông Hoài Thanh và kiện ông này ra Tòa Montgomery County, thuộc tiểu bang Maryland (Mỹ). Có sẵn chứng cứ trong tay ông Hoài Thanh đã hoàn thành hồ sơ vụ việc và khởi kiện chị em Ngô Thị Hiền 4 vụ kiện mang bí số: 224653-V, 235988-V, 242835-V và 240210-V, ra Tòa án Montgomery County, thuộc tiểu bang Maryland với các hành vi “phỉ báng, làm thiệt hại tài sản” của cá nhân và lừa gạt tiền của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Và, tòa án sau khi điều tra, xem xét những nội dung tố cáo đã xử cho ông ông Hoài Thanh thắng kiện.

Ngoài ra, lợi dụng việc Nguyễn Văn Lý bị truy tố 15 năm tù về tội “Phá hoại chính sách đại đoàn kết” năm 2001, Ngô Thị Hiền đã gom thành sách về sự kiện này với nhan đề “Nguyễn Văn Lý Nguyệt Biều – An Truyền thi tập” đem rao bán ở các nơi trên đất Mỹ kiếm được hơn 12.000 USD bỏ túi.

Giờ đây, nhiều người Việt ở Mỹ đã nhận rõ bộ mặt thật của chị em Ngô Thị Hiền và bọn cầm đầu CRFV và đưa ra nhận xét: Thực chất nhóm CRFV do Ngô Thị Hiền cầm đầu là nơi tụ tập của những tên phản động người Việt lưu vong. Đây cũng là tổ chức trá hình chuyên kinh doanh mặt hàng “tự do tôn giáo” để lừa gạt tiền của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Vì vậy, đã đến lúc cần phải xóa bỏ cái tên CRFV ra khỏi đời sống của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Thi Nga, ANTG, ngày 25/3/07
NDVN, ngày 8/5/07

nhandanvietnam.org

Categories: Chúa Dê-su | 1 bình luận

Điều hướng bài viết

One thought on “Sự thật về cái gọi là “Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam”

  1. Hoà

    Cảm ơn về những thông tin, nhưng các bạn viết trong lòng hậm hực ghen tức hay sao mà dùng từ thô tục quá.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: