Phải bóc sạch “tổ mối trong thân đê”

Trong khi ĐCSVN triển khai nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) thì cũng trong khoảng thời gian này xuất hiện nhiều bài viết, các bài phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông nước ngoài nhất là trên mạng điện tử đã xuất hiện những bài viết chống phá Việt Nam một cách dồn dập và quyết liệt. Các nhân vật được mời hoặc tự nguyện tham gia viết bài, trả lời là những người ở trong nước mà trước kia đã có một quá trình gắn bó trong tổ chức đảng CS với nhiều chức vụ vị trí xã hội khác nhau. Phải nhìn thẳng vào một sự thật là có những đảng viên CS có những biểu hiện suy thoái này không chỉ ở một bộ phận cán bộ, đảng viên đương chức mà còn diễn ra ở những cán bộ, đảng viên trước đây đã có quá trình đi theo Đảng, có cống hiến cho cách mạng nay đã nghỉ hưu nhưng do bất mãn cá nhân, thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu thông tin nên ngộ nhận, phụ họa theo các quan điểm sai trái, có người viết hồi ký cho rằng trước đây bản thân mắc sai lầm trong thực hiện nhiệm vụ nay “sám hối”, “phản tỉnh”…

Đây là loại rất nguy hiểm, vì họ là người có trình độ, có vị thế xã hội và quá trình cống hiến cho cách mạng nên tư tưởng, hành động của họ tác động rất lớn đối với cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Đây phải nói là mảnh đất “màu mỡ” cho bọn chống cộng cực đoan (CCCĐ) người Việt ở nước ngoài khai thác triệt để . Họ đã có những phát biểu trên các phương tiện truyền thông của các “Mõ làng” như BBC, VOA, RFA, RFI.. như: ”Phê và tự phê trong đảng từ xưa đến giờ là một trò hề, chẳng có gì nghiêm chỉnh cả. Nó chỉ là hình thức chứ không phải thực tế”. Bọn chúng hoà giọng ca với các tổ chức có tư tưởng thù nghịch với Việt Nam thực hiện âm mưu diễn biết hoà bình nhằm loại bỏ quyền lãnh đạo tuyệt đối của ĐCSVN đối với đất nước, đối với dân tộc.

Ở hải ngoại mà đặc biệt là tại Hoa Kỳ bọn CCCĐ và các tổ chức phản động lưu vong chúng xác định đòn tấn công mang lại hiệu quả mang tính “đột phá” sau khi đã rút kinh nghiệm trong mấy chục năm qua là đánh trực tiếp vào tư tưởng hòng tan rã niềm tin đối với ĐCSVN, gây ra sự ngộ nhận hỗn loạn về tư tưởng, tạo ra trạng thái “hẫng hụt” mà một khi đối tượng đã “chơi vơi” thì chúng sẽ là người ném chiếc phao “hệ tư tưởng tư bản”, và rồi cuối cùng là xóa bỏ hoàn toàn hệ tư tưởng XHCN. Thực tế đã có một số người mà gần như cả một cuộc đời đi theo Đảng vậy mà đến gần cuối cuộc đời đã bẻ lái sang một hướng khác thể hiện sự tự nguyện “diễn biến” về tư tưởng, công khai xét lại vai trò của Đảng, hùa với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch bên ngoài phát biểu, nhận định một cách mơ hồ vô căn cứ tạo nên những bi quan hồ nghi, gây chia rẽ mối liên kết hữu cơ giữa Đảng và quần chúng, làm yếu mối liên kết đó dẫn đến tạo môi trường cho sự xâm nhập dễ dàng của mầm bệnh chiến lược “diễn biến hòa bình”. Căn bệnh đó sẽ phát tán nhanh chóng.

Chúng ta hãy nghe một đoạn trả lời trong cuộc phỏng vấn của đài RFA với một cán bộ về hưu là đảng viên CS- khi được hỏi vì sao có người xin ra khỏi đảng thì vị này trả lời rằng: “Đây thực sự chỉ là một hình thức công khai mà thôi, nghĩa là khi có điều kiện thích hợp thì nó bộc lộ ra. Nhưng theo tôi hiểu bên trong có rất nhiều đảng viên chính thức thì chưa ra nhưng họ đã bỏ hoàn toàn những sinh hoạt vì họ mất hoàn toàn niềm tin. không còn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng có thể đưa đất nước đi lên. Cuối cùng thì tôi nghĩ những người có lương tri đều từ bỏ ĐCSVN hết thôi. Nó khác hẳn một thời khác”. Như chúng ta thấy kẻ hỏi thì “mớm mồi” người trả lời thì vô trách nhiệm với những phát ngôn, họ có biết rằng chỉ chờ có như vậy chúng hùa vào dựng chuyện, thêm thắt, tô vẽ rồng rắn cho thỏa chí thù hận và đưa ra những kết luận buộc tội đường lối lãnh đạo của Đảng là sai lầm và độc đoán?.

Bọn CCCĐ ở hải ngoại và các tổ chức không có thiện cảm với Việt Nam coi đây những phát biểu đó là “ngòi nổ” cho những buổi phát thanh, youtube, bài viết tung lên các trang mạng internet với những giật tít làm cho bầu không khí “sôi sùng sục” kiểu như là “Thời cơ đã điểm”, cần tranh thủ tối đa cái gọi là “lực lượng cấp tiến” trong Đảng để buộc Đảng phải “chuyển hóa” theo ý đồ của chúng. Chúng đã và đang dồn dập tung ra các quan điểm sai trái, vu cáo, bịa đặt, hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng- Họ đã phát biểu ” chủ nghĩa cộng sản mà đẹp thì nó không phải đẹp về lý thuyết mà về sự không tưởng của nó, tức là một thế giới viễn mơ, một ước mong, một khát vọng, một sự tưởng tượng về tương lai..”.Với cách nói này nó đã làm cho ngay một số đảng viên và nhân dân ta trong nước mất phương hướng và đặt mối nghi ngờ chứ chưa nói đến đồng bào ở hải ngoại có tấm lòng hướng về đất nước và đang đặt niềm tin vào chế độ đang cầm quyền. Và chỉ chờ có vậy chúng nhanh chóng triển khai kế hoạch lôi kéo bà con tăng cường truyền bá tư tưởng cực đoan, ra sức tuyên truyền về đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, hướng quần chúng vào những kế hoạch chống lại đất nước.

Để thực hiện âm mưu bọn CCCĐ ở hải ngoai mà đặc biệt là tại Mỹ cùng với các tổ chức phản động kết hợp với các thế lực không thiện cảm với Việt Nam chúng đã tập trung phê phán, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với những luận điệu ngày càng thâm hiểm hơn , bọn chúng tập trung nghiên cứu đưa ra những luận điểm cái gọi là “tử huyệt”- từ chỗ bóp méo, xuyên tạc, đến công kích, quy kết học thuyết này “sai lầm từ gốc rễ”, gán cho CNXH những tội ác độc tài, diệt chủng , phê phán “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”…

Có người có học vị tiến sĩ đã trả lời phóng vấn trên “Mõ làng” RFA rằng “..chúng ta càng phát triển cái nền kinh tế nói là kinh tế xã hội chủ nghĩa nhưng mà thực chất là kinh tế tư bản chủ nghĩa, có nghĩa là càng đổi mới thì càng phá bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, thế mà cái chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn được ghi vào điều lệ là nền tảng tư tưởng” ? phê phán và bác bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, đòi “đa nguyên”, “đa đảng”, “chia tay ý thức hệ”, sám hối, trở thành “kẻ ăn mày dĩ vãng”, từ bỏ CNXH, ca ngợi CNTB.Tệ hại hơn có người nói nếu đi theo con đường CNXH là có tội với dân tộc ? rồi bình luận lập lờ vòng vo hoặc suy diễn trực tiếp quy nguyên nhân về phía chủ trương quản lý của Nhà nước, làm giảm lòng tin của dân chúng đối với Đảng, Nhà nước, với con đường mà toàn dân tộc đã lựa chọn.

Hàng ngày,hàng giờ chúng tung lên mạng, tán phát tài liệu, từ xuyên tạc về lý luận đến vu cáo trong thực tiễn nhằm làm xói mòn lòng tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa; ra sức bịa đặt, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước với mưu toan chia rẽ, kích động lật đổ chính quyền.

Ngọn đòn tấn công của chúng được tăng cường về cường độ, kết hợp nhiều lực lượng trong ngoài, lợi dụng tối đa Internet trên mạng xã hội và blog.Chúng ta cũng phải thấy rằng việc xử lý những sai trái về tư tưởng đặc biệt là những bài viết, phỏng vấn, hồi ký, phát ngôn… không kịp thời và nghiêm khắc, đã có tác dụng xấu khi nó phát tán ra ngoài cộng đồng xã hội mà đặc biệt là kiều bào ở nước ngoài bộ phận này sức “đề kháng” yếu vì nhiều lý do do công tác đầu tư tuyên truyền chưa tương xứng. Một số cán bộ, đảng viên trong nước biến chất về chính trị, công khai phê phán bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Có cán bộ đảng viên biến chất về chính trị đã móc nối với bọn phản động người Việt lưu vong CCCĐ để chống lại dân tộc và chế độ XHCN ở Việt Nam. Số này ngoài việc công khai biểu hiện quan điểm chống lại Đảng, Nhà nước, còn viết bài, cung cấp tài liệu về tình hình trong nước cho các thế lực thù địch chống Việt Nam. Với khuynh hướng chính trị phản động, kích động đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam. Họ có những câu trả lời vô trách nhiệm và mơ hồ khi được phóng vấn rằng. ”Tôi có thể khẳng định là ngay trong Bộ Chính Trị đã có sự phân rã nếu như chúng ta còn giữ chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng. Chủ nghĩa Mác-Lênin này nó làm cho chúng ta nhầm lẫn giữa ý thức hệ và dân tộc, ý thức dân tộc và ý thức hệ tư tưởng” ?.

Sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước Việt Nam trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới đang đặt ra hàng loạt vấn đề phức tạp, tác động đến tư tưởng nhân dân trong và ngoài nước, đòi hỏi công tác tuyên truyền giáo dục với quần chúng là vô cùng quan trọng. Đồng thời phải cương quyết quét sạch những “tổ mối” đang ẩn nấp trong “thân đê”, hiểm họa là đây – một khi cơn lũ điên cuồng của bọn CCCĐ ở hải ngoại kết hợp với các thế lực thù địch đang ngày đêm rình rập chờ cơ hội thực hiện ý đồ đen tối với đất nước Việt Nam.

Houston : ngày 20-9-2012
Amari TX

Categories: Lật đổ chính quyền | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: