Posts Tagged With: Đất Việt

Đấu tố nhân quyền hay áp đặt nhân quyền

Cùng với sự sôi động của World Cup ở Brazil, phiên Kiểm định Định kỳ phổ quát về nhân quyền diễn ra bốn năm một lần ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Thụy Sĩ cũng diễn ta rất sôi nổi. “Góp vui” vào đó là việc các nhà rận chủ “đến hẹn lại lên” giở các chiêu bài vu khống, tố cáo việc thực hiện nhân quyền tại Việt Nam. Đây có thể nói là các chiêu bài cũ rích mà nhà rận bám vào đó để chứng minh cho những lập luận ấu trĩ của chúng. Cái mà chúng gọi là đấu tố nhân quyền thực ra chỉ là áp đặt nhân quyền mà chúng được dạy theo những bài có sẵn.

Nhà rận với chiêu bài “đấu tố dân chủ”

Sự xuất hiện của các con rận với mác các nhà nhân quyền đi đấu tố dân chủ phải nói là không hề bất ngờ. Bởi lẽ những gương mặt này không còn xa lạ gì trên các diễn đàn dân chủ… chúng với những luận điệu cực đoan phủ nhận đi mọi cố gắng của Đảng, Nhà nước ta trong việc thực hiện nhân quyền. Và lần Kiểm định Định kỳ phổ quát về nhân quyền lần này là cơ hội để chúng thể hiện tài “xuyên tạc có sẵn” nhằm trục lợi bản thân. Điển hình Nguyễn Quang A phát biểu: “Cái quan trọng là họ thực hiện những cam kết đó như thế nào, còn cam kết trên giấy mà không thực hiện trên thực tế thì đều vô nghĩa”. Không biết lão A này đến từ hành tinh nào và đến trái đất với mục đich gì mà 2 con mắt của lão ta không thấy nỗ lực của Việt Nam về thực hiện quyền con người. Thực tế trong những năm qua, việc thực hiện nhân quyền ở nước ta đã có nhiều thành tự nổi bật và được thế giới công nhận. Trước hết, trên lĩnh vực đảm bảo pháp lý về quyền con người là việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bao gồm cả Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, Luật, Pháp lệnh, Nghị định. Sau 20 năm đất nước đổi mới, hàng trăm Luật và Pháp lệnh đã được Quốc hội ban hành, trong đó có những bộ luật lớn trực tiếp đảm bảo các quyền con người như: Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Lao động; Luật Đầu tư; Luật Đất đai; Luật Chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Khiếu nại, tố cáo …. Đây là sự đảm bảo pháp lý vững chắc các quyền và tự do cơ bản của người dân.

Vậy cái mà những con rận đang “đấu tố” ở đây là gì? Thực chất của việc đấu tố này chính là sự áp đặt nhân quyền của Mỹ (nước mà theo chúng mới có nhân quyền thực sự, nước mà chúng đang bám vào để kiếm sống) vào Việt Nam. Phải nhận thức rõ rằng, với tất cả các quốc gia, việc thực hiện quyền con người là cơ bản và cần thiết, thể hiện sự văn minh của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, mỗi quốc gia có sự khác nhau về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa…do đó cách thực hiện nhân quyền của mỗi quốc gia mặc dù đều dựa trên một nguyên tắc chung là đảm bảo tự do và các quyền cơ bản của con người nhưng lại có sự thể hiện khác nhau. Không thể áp đặt việc thực hiện nhân quyền của nước này lên một nước khác một cách máy móc, không thể áp đặt nhân quyền Mỹ lên nhân quyền tại Việt nam, đó là sự ẫu trí về lý luận, tư duy, đi ngược lại với quy luật khách quan của thế giới. Đối với Nguyễn Quang A cùng đồng bọn, hành động này càng lộ rõ bản chất khốn nạn, vụ lợi, cơ hội, bản chất rận chủ của chúng.

Trong lúc nhân dân cả nước đang hướng sự chú ý của mình ra biển đông, chống chọi lại sự ngang ngược, hung hăng của giặc phương Bắc. Trên trường quốc tế, chúng ta đang tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia trên thế giới và đã đạt được những thành tựu quan trọng bước đầu thì những con rận lại có những hành động chia rẽ sức mạnh dân tộc, làm mất uy tín, hình ảnh của Việt Nam để hòng lật đổ chính quyền, lộ rõ bản chất xỏ lá ba que của chúng. Đây là lúc mỗi người dân chúng ta phải thể hiện lòng yêu nước một cách đúng cách, thể hiện cho thế giới thấy rằng Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hòa bình, tôn trọng quyền con người, là bạn của những quốc gia tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam để tranh thủ sự ủng hộ của thế giới đồng thời làm thất bại âm mưu của nhà rận.

ĐẤT VIỆT

Theo: kenhphununews

Categories: Blogger | Nhãn: , | Bình luận về bài viết này