Posts Tagged With: Kênh phụ nữ News

LỢI DỤNG DANH NGHĨA “XÃ HỘI DÂN SỰ” CHỐNG CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM

Tổ chức xã hội dân sự là lực lượng cùng góp phần với Nhà nước trong việc xây dựng và thực thi pháp luật, khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng của bộ máy nhà nước, là lực lượng khỏa lấp những khiếm khuyết của thị trường… nhằm đạt tới mục tiêu cuối cùng là xây dựng một xã hội tốt đẹp, phồn vinh, hạnh phúc. Tuy nhiên, trên thực tế, các đối tượng phản động đã lợi dụng danh nghĩa này để tập hợp, lôi kéo người tham gia ý đồ thành lập lực lượng đối trọng với Đảng, Nhà nước Việt Nam; lợi dụng các kẽ hở về mặt pháp luật, các vấn đề tiêu cực, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… để tuyên truyền, xuyên tạc và âm mưu hình thành, công khai hóa các tổ chức chính trị đối lập tại Việt Nam.

Các đối tượng triệt để lợi dụng kẽ hở về mặt pháp lý và sử dụng chiêu bài “xã hội dân sự”, “dân chủ nhân quyền”, “bảo vệ tổ quốc”… để lập hội, nhóm với tên gọi, khẩu hiệu, tôn chỉ, mục hành động dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp nhu cầu, thị hiếu của từng tầng lớp, thành phần xã hội nhất định như: Diễn đàn xã hội dân sự, Hội tù nhân lương tâm, Hội phụ nữ nhân quyền, Hội bầu bí tương thân, Hội nhà báo độc lập, Hội anh em dân chủ… thông qua các trang web, diễn dàn trực tuyến, nhất là mạng xã hội để công khai tổ chức, tuyên truyền, lừa bịp, lôi kéo quần chúng tham gia; sử dụng các phần mềm bảo mật để liên lạc, tổ chức huấn luyện, đào tạo trực tuyến cho số thành viên; chúng còn công khai viết đơn kiến nghị không cấm thành lập đảng chính trị đối lập, xin tự thành lập hội, nhóm và đòi khởi kiện, vu cáo, xuyên tạc Nhà nước ta vi phạm các điều ước quốc tế về quyền dân sự.

Mặc dù hoạt động theo phương thức “có tổ chức như không có tổ chức”, nhưng thực tế các hội nhóm này có sự phân công rất cụ thể, rõ ràng. Đặc biệt các hội nhóm này có sự liên kết giữa với nhau ở mức độ nhất định và móc nối, cấu kết chặt chẽ giữa các tổ chức phản động với số chống đối chính trị trong nước và được sự hậu thuẫn, tiếp tay của các thế lực thù địch bên ngoài. Trong đó, số bên ngoài giữ vai trò chỉ huy, chỉ đạo, cung cấp tài chính, phương tiện, đầu mối liên hệ, vận động chính giới các nước ủng hộ, can thiệp, tổ chức đào tạo huấn luyện cho số cốt cán trong nước; số trong nước thu thập tình hình, chấm chọn đầu mối, phát triển lực lượng hình thành các hội nhóm, tiến hành các hoạt động chống phá trên thực tế…

Với mục tiêu xóa bỏ nền tảng tư tưởng của CNXH, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, làm giảm sút lòng tin của quần chúng với Đảng, Nhà nước; tạo tiền đề tập hợp, phát triển lực lượng, hình thành tổ chức chính trị đối lập, các đối tượng phản động đã tập trung tuyên truyền phá hoại tư tưởng bằng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, nhất là qua Internet.

Đặc biệt, tại các vùng chiến lược, các đối tượng đẩy mạnh tung tin xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo; kích động tư tưởng ly khai, tự trị, xuyên tạc lịch sử, khơi gợi, khoét sâu mâu thuẫn dân tộc, tuyên truyền, phát triển tà đạo, tụ tập “xưng Vua”… Số đối tượng cực đoan chống đối trong Thiên chúa giáo, nhất là số linh mục Dòng chúa cứu thế, chức sắc, tín đồ cực đoan giáo phận Vinh… thông qua kênh “truyền thông Công giáo” và sinh hoạt tôn giáo tuyên truyền, ủng hộ các “tổ chức xã hội dân sự”, qua đó xuyên tạc chính sách tôn giáo, kích động chống chính quyền, kêu gọi can thiệp trả tự cho số đối tượng phản động bị bắt, xử lý. Điển hình như Dòng chúa cứu thế Thái Hà sử dụng loa công suất lớn, hàng ngày phát “thư ngỏ”, nội dung “cầu nguyện”, “hiệp thông”, với nội dung công khai chống Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Các tổ chức phản động người Việt đã lợi dụng các NGOs với danh nghĩa “xã hội dân sự” ráo riết móc nối, đưa người ra nước ngoài đào tạo, huấn luyện thành “ngọn cờ” tập hợp lực lượng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”. Bên cạnh đó, dưới danh nghĩa các đại diện các tổ chức “xã hội dân sự”, số đối tượng chống đối trong nước đã tham gia các buổi điều trần trước quốc hội Mỹ, Canada vu cáo Việt Nam vi phạm “dân chủ, nhân quyền”, đề nghị can thiệp trả tự do cho số chống đối trong nước bị bắt như cuộc điều trần cuối tháng 5/2014 cả nhóm đối tượng Nguyễn Thị Kim Chi, Tô Văn Oanh, Nguyễn Tường Thụy, Lê Thanh Tùng…

Qua thực tế hoạt động lợi dụng danh nghĩa “xã hội dân sự” của các đối tượng phản động để chống phá ngày càng công khai, nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến ANQG và sự tồn vong của chế độ.

Các tổ chức đã phát triển được số lượng đáng kể đối tượng trong nội địa, thành phần tham gia đa dạng, phức tạp, hoạt động ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là ở các địa bàn chiến lược, vùng Thiên chúa giáo. Các đối tượng phản động đã móc nối, gây dựng được cơ sở vào hầu hết các giai tầng xã hội, trong đó có cả cán bộ, đảng viên của ta. Đặc biệt, đã xuất hiện những đối tượng được Mỹ và các thế lực thù địch bên ngoài quan tâm, chỉ đạo, tài trợ, dựng lên thành thủ lĩnh, là hạt nhân tập hợp lực lượng. Các đối tượng phản động đã hình thành mối liên kết chặt chẽ trong – ngoài, nhất là giữa các tổ chức phản động với bọn phản động nội địa, có sự chi phối, chỉ đạo của phản động với các hội, nhóm chống đối trong nước. Hoạt động tụ tập, biểu tình phá rối an ninh xảy ra ở nhiều địa phương, tính chất phức tạp, manh động hơn so với trước đây, có sự đối kháng với chính quyền, sử dụng vũ lực chống người thi hành công vụ đã và đang tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, dễ tạo phản ứng dây chuyền trong xã hội, bị các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng biến thành các cuộc biểu tình, bạo loạn, “cách mạng đường phố” lật đổ chính quyền.

Các đối tượng phản động triệt để khai thác, lợi dụng khoa học, kỹ thuật, nhất là Internet và dịch vụ viễn thông vào hoạt động chống phá và đối phó với sự phát hiện, đấu tranh của các cơ quan chức năng./

Hoàng Trường

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | 1 bình luận

BỘ MẶT THẬT CỦA DÂN OAN

Từ lâu trên những tuyến phố thủ đô có lẽ người dân đã quen với những hình ảnh của những người mang danh là dân oan mất đất, tụ tập trước cửa các cơ quan nhà nước, nhà riêng của các cán bộ là lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước và tòa nhà quốc hội để ăn vạ phá rối an ninh trật tự, giăng các biểu ngữ đòi đất, tố cáo cán bộ công chức nhà nước cướp đất.

Những người dân oan còn lập ra các hội dân oan, làm mẫu áo để tuần hành hằng ngày trên các tuyến phố để căng băng rôn khẩu hiệu, hò hét để gây rối trật tự trị an. Những người tự xưng là dân oan còn liên kết với những tổ chức như phụ nữ nhân quyền, các blog chống cộng như dân làm báo, dân quyền, việt tân… để PR và tố cộng, ăn vạ kiểu Chí Phèo, chửi bới bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước, chửi chế độ cũng như đưa ra các yêu cầu hoang đường thay đổi thể chế của nước ta.

Tụ tập gây rối trước phủ chủ tịch nước

Trong những người dân oan thì một phần mất đất do sự sai sót của chính quyền, một phần thì bị kích động, lôi kéo lừa phỉnh để tham gia đòi đất, chửi bới, biểu tình gây gổ chửi bới với lực lượng chức năng. Thậm chí những con người này còn vô lương tâm đến mức, đem con cái của họ ra làm những công cụ để làm công cụ che chắn cho họ, đầu độc vào trong óc của các em những tư tưởng cực đoan quá khích. Trong khi tâm hồn non trẻ của các em cũng đâu thể nhận thức được những việc mà người lớn phó mặc cho. Đó là một hành động vi phạm quyền trẻ em nghiêm trọng, các em không đáng bị làm như thế. Họ biến trụ sở tiếp dân thành nơi học, bếp ăn của phường dân oan. Mới đây họ còn tổ chức biểu tình phá rối an ninh ngay trước tòa nhà quốc hội vào lúc 6h30 ngày 17/11/2014. Hoặc là cởi áo ở các trụ sở tiếp dân để “khoe hàng” nhằm bôi nhọ cơ quan

Từ những điều trên có thể nhìn thấy bộ mặt thật của những nhà dân oan Việt Nam, họ không chỉ đơn thuần là muốn đòi trả lại công bằng cho những bà con bị oan ức, mà thực chất là họ là những con người cực đoan quá khích, liên kết với những nhà dân chủ “hợm” ở Việt Nam để tuyên truyền tư tưởng đa nguyên, đa đảng. Đặc biệt tham gia nhóm kích động này còn có Trần Thúy Nga (người đàn bà bất hạnh bị Việt Tân móc nối lợi dụng) làm nòng cốt kích động bà con người dân đi biểu tình để phá rối an ninh trật tự.

Thiết nghĩ vấn đề đất đai chưa thể giải quyết ổn thỏa, nhưng mà bà con con cũng không thể biến mình thành một công cụ để cho những nhà dân chủ kích động để gây rối, bôi lem bộ mặt thủ đô như vậy. Tôi nghĩ rằng nếu bà con mà đề đạt một cách có trình tự tôn trọng trật tự nơi công sở thì vấn đề của bà con chắc chắn sẽ được giải quyết ổn thỏa.

TƯỞNG

Theo: blogspot.co.uk

Categories: Blogger | Nhãn: | 1 bình luận

Đấu tố nhân quyền hay áp đặt nhân quyền

Cùng với sự sôi động của World Cup ở Brazil, phiên Kiểm định Định kỳ phổ quát về nhân quyền diễn ra bốn năm một lần ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Thụy Sĩ cũng diễn ta rất sôi nổi. “Góp vui” vào đó là việc các nhà rận chủ “đến hẹn lại lên” giở các chiêu bài vu khống, tố cáo việc thực hiện nhân quyền tại Việt Nam. Đây có thể nói là các chiêu bài cũ rích mà nhà rận bám vào đó để chứng minh cho những lập luận ấu trĩ của chúng. Cái mà chúng gọi là đấu tố nhân quyền thực ra chỉ là áp đặt nhân quyền mà chúng được dạy theo những bài có sẵn.

Nhà rận với chiêu bài “đấu tố dân chủ”

Sự xuất hiện của các con rận với mác các nhà nhân quyền đi đấu tố dân chủ phải nói là không hề bất ngờ. Bởi lẽ những gương mặt này không còn xa lạ gì trên các diễn đàn dân chủ… chúng với những luận điệu cực đoan phủ nhận đi mọi cố gắng của Đảng, Nhà nước ta trong việc thực hiện nhân quyền. Và lần Kiểm định Định kỳ phổ quát về nhân quyền lần này là cơ hội để chúng thể hiện tài “xuyên tạc có sẵn” nhằm trục lợi bản thân. Điển hình Nguyễn Quang A phát biểu: “Cái quan trọng là họ thực hiện những cam kết đó như thế nào, còn cam kết trên giấy mà không thực hiện trên thực tế thì đều vô nghĩa”. Không biết lão A này đến từ hành tinh nào và đến trái đất với mục đich gì mà 2 con mắt của lão ta không thấy nỗ lực của Việt Nam về thực hiện quyền con người. Thực tế trong những năm qua, việc thực hiện nhân quyền ở nước ta đã có nhiều thành tự nổi bật và được thế giới công nhận. Trước hết, trên lĩnh vực đảm bảo pháp lý về quyền con người là việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bao gồm cả Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, Luật, Pháp lệnh, Nghị định. Sau 20 năm đất nước đổi mới, hàng trăm Luật và Pháp lệnh đã được Quốc hội ban hành, trong đó có những bộ luật lớn trực tiếp đảm bảo các quyền con người như: Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Lao động; Luật Đầu tư; Luật Đất đai; Luật Chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Khiếu nại, tố cáo …. Đây là sự đảm bảo pháp lý vững chắc các quyền và tự do cơ bản của người dân.

Vậy cái mà những con rận đang “đấu tố” ở đây là gì? Thực chất của việc đấu tố này chính là sự áp đặt nhân quyền của Mỹ (nước mà theo chúng mới có nhân quyền thực sự, nước mà chúng đang bám vào để kiếm sống) vào Việt Nam. Phải nhận thức rõ rằng, với tất cả các quốc gia, việc thực hiện quyền con người là cơ bản và cần thiết, thể hiện sự văn minh của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, mỗi quốc gia có sự khác nhau về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa…do đó cách thực hiện nhân quyền của mỗi quốc gia mặc dù đều dựa trên một nguyên tắc chung là đảm bảo tự do và các quyền cơ bản của con người nhưng lại có sự thể hiện khác nhau. Không thể áp đặt việc thực hiện nhân quyền của nước này lên một nước khác một cách máy móc, không thể áp đặt nhân quyền Mỹ lên nhân quyền tại Việt nam, đó là sự ẫu trí về lý luận, tư duy, đi ngược lại với quy luật khách quan của thế giới. Đối với Nguyễn Quang A cùng đồng bọn, hành động này càng lộ rõ bản chất khốn nạn, vụ lợi, cơ hội, bản chất rận chủ của chúng.

Trong lúc nhân dân cả nước đang hướng sự chú ý của mình ra biển đông, chống chọi lại sự ngang ngược, hung hăng của giặc phương Bắc. Trên trường quốc tế, chúng ta đang tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia trên thế giới và đã đạt được những thành tựu quan trọng bước đầu thì những con rận lại có những hành động chia rẽ sức mạnh dân tộc, làm mất uy tín, hình ảnh của Việt Nam để hòng lật đổ chính quyền, lộ rõ bản chất xỏ lá ba que của chúng. Đây là lúc mỗi người dân chúng ta phải thể hiện lòng yêu nước một cách đúng cách, thể hiện cho thế giới thấy rằng Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hòa bình, tôn trọng quyền con người, là bạn của những quốc gia tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam để tranh thủ sự ủng hộ của thế giới đồng thời làm thất bại âm mưu của nhà rận.

ĐẤT VIỆT

Theo: kenhphununews

Categories: Blogger | Nhãn: , | Bình luận về bài viết này

Ai để Philippines chiếm giữ 7 đảo ở Trường Sa?

Chào các đồng chí và các bạn! Như lời đã hứa, hôm nay chúng tôi sẽ viết bài về việc tại sao Philippines với lực lượng tương đối mỏng lại có thể chiếm được nhiều đảo của ta ở Trường Sa như vậy.

Để trả lời câu hỏi này, trên cơ sở nghiên cứu các nguồn tài liệu chính thống đã được kiểm chứng. Tác giả sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này, từ đó nhìn nhận được ai mới là kẻ bán đảo, nối giáo cho giặc.

Cuối thập kỷ 60- đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, khi cuộc Kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta đang bước vào thời kỳ cam go, ác liệt nhất. Mỹ một mặt tăng cường không kích cả hai miền, một mặt thay đổi chiến lược chiến tranh, trang bị cho Việt Nam Cộng Hòa một lực lượng quân sự mạnh tầm cỡ thế giới vào thời điểm đó, có đầy đủ Hải- Lục- Không quân nhằm âm mưu chia cắt lâu dài nước ta.

Không chỉ thế, khối SEATO hình thành, đứng đầu là Mỹ, trực tiếp hỗ trợ Mỹ chống lại khát vọng Giải phóng độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta.

Nước Mỹ lúc đó, gần như ngang dọc tại biển Đông với hai căn cứ tại Cam Ranh và Subic( Philippines), không chỉ duy trì quan hệ “đồng minh” với VNCH mà còn làm tương tự với Philippines.

Nói về Quần đảo Trường Sa: “Năm 1956, sau khi tiếp thu từ Pháp quyền kiểm soát quần đảo Trường Sa, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã tổ chức thị sát, dựng bia chủ quyền ở một số đảo.”

“Năm 1963, Hải quân Việt Nam Cộng hòa đưa ba tàu là HQ-404 Hương Giang, HQ-01 Chi Lăng và HQ-09 Kì Hoà ra xây dựng lại bia chủ quyền Việt Nam tại một số đảo thuộc Trường Sa. Sách trắng năm 1975 về quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa nêu rõ ngày xây dựng lại bia chủ quyền ở 6 đảo: ngày 19-5-1963, ở đảo Trường Sa; ngày 20-5-1963, ở đảo An Bang; ngày 22-5-1963, ở đảo Thị Tứ và Loại Ta; ngày 24-5-1963 ở đảo Song Tử Đông và đảo Song Tử Tây”.

Việc Philippines chiếm trái phép các đảo ở Trường Sa, là vào năm 1970, khi đó, trên đất liền như đã nói, VNCH có một lực lượng tổng hợp lên đến hàng triệu quân, hàng trăm máy bay cánh bằng các loại với tầm hoạt động lớn, hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ, tàu đổ bộ, với hàng chục chiếc có thể hoạt động xa bờ. Cùng thời điểm đó, nước Mỹ tăng cường bắn phá miền Bắc, oanh kích miền Nam khiến lực lượng giải phóng chịu tổn thất không nhỏ nhằm giảm áp lực cho VNCH.

Philippines hành động, chiếm các đảo này từ tay VNCH mà không hề tốn một viên đạn nào, thậm chí, đã được nhắm mắt làm ngơ từ những người trực tiếp giữ đảo và những cấp cao nhất trong chính quyền VNCH.

Sự việc cụ thể đã được kể lại bởi Trung úy Tucay- Người tham gia cuộc hành quân năm đó của Phil: “Năm 1970. Philippines đã tổ chức chiếm giữ đảo Song Tử Đông, đảo Thị Tứ, đảo Loại Ta và 4 đảo nữa. Domingo Tucay, năm 1970 là một trung úy trẻ tham gia cuộc hành quân đó kể lại, họ mang theo mật lệnh, được dặn đến tọa độ nhất định mới được mở ra. Có 7 đảo, bãi hoàn toàn hoang vắng, họ chiếm đóng dễ dàng. Chỉ khi tới đảo Song Tử Tây, họ thấy quân Việt Nam Cộng hòa đóng. “Chúng tôi báo về sở chỉ huy, được chỉ thị cứ để mặc họ”. Tucay nói.

( Tham khảo: http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/07/11/11/secret-mission-1970-put-ph-troops-spratlyshttp://www.manilamaildc.net/navy-officer-tells-how-the-philippines-claimed-spratly-islets.html )

Như vậy, các bạn có thể thấy rằng, lực lượng VNCH đã phát hiện ra được việc chiếm đóng trái phép của Philippines từ trước đó. Nhưng không phản ứng gì, và Philippines cũng biết sẽ không phản ứng nên đã để “mặc kệ họ”.

Phải có sự thông đồng làm ngơ ở mức độ nào đó, Philippines mới lặng lẽ chiếm được 7 đảo lớn trên Quần đảo Trường Sa mà không hề gặp kháng cự nào.

Đồng thời, sau vụ chiếm đóng, VNCH cũng không hề lên tiếng gì về vụ chiếm đóng đó. Đến đây, ta có thể kết luận rằng, có sự cấu kết nào đó giữa hai chính quyền này, trong việc chiếm đóng các đảo ở Trường Sa. Khiến quân Philippines dễ dàng đạt mục đích như vậy.

Sau cuộc chiếm đóng lặng lẽ đó, chính quyền VNCH cũng đã không có tiếng tăm gì sau khi chủ quyền đất nước bị xâm hại nghiêm trọng mà trực tiếp lực lượng mình đang nắm giữ. Và thế là, Philippines có 5 năm để củng cố lực lượng chiếm đóng của mình trên các đảo.

Đến năm 1975, khi Chiến dịch giải phóng Trường Sa nổ ra, đặc công Việt Nam đã lên giải phóng, củng cố chủ quyền trên các đảo mà VNCH đã đóng quân. Không chỉ vậy, chính phủ CHXHCN Việt Nam từ năm 1976 còn mở rộng phạm vi kiểm soát bằng việc xây nhà giàn, đảo chìm mà trước đó VNCH còn để không chưa đóng giữ. Chủ trương của Việt Nam lúc đó, là không chỉ củng cố giữ đảo mà còn mở rộng xây dựng trên các bãi đá trước đó bỏ không.

Đối với Philippines, Chính phủ CHXHCN Việt Nam không thể trực tiếp tấn công lực lượng Phillipines trên các đảo đó. Bởi vì Mỹ mới chỉ cam kết rút khỏi miền Nam Việt Nam, họ không có ràng buộc nào giữa ba bên Việt Nam- Mỹ- Phil nên hoàn toàn có thể viện cớ “Việt Nam tấn công Phil” để lần nữa đẩy dân tộc ta vào một cuộc chiến mới.

Năm 1988, tiếp tục khẩn trương mở rộng chủ quyền trên các đá. Trung Quốc đánh hơi được và đổ quân chiếm các đá ngầm mà Hải quân Việt Nam mới chỉ tiếp cận vài giờ. Với chỉ súng AK và tàu vận tải, chúng ta đã cay đắng nhìn người của chúng ta ngã xuống dưới làn đạn của kẻ thù trong chiến dịch CQ88 tại Gạc Ma. Thế nhưng, chúng ta đã ủi bãi và giữ được 2 trong số 3 bãi đá mà chúng đòi dùng sức mạnh chiếm giữ. Điều đau xót nhất, là linh cữu của những người lính- những người con ưu tú nhất của dân tộc ta đã ngã xuống trong trận chiến đó, mãi mãi không thể thu hồi nguyên vẹn nữa. Chủ quyền chưa thể thu hồi, đó là điều day dứt và xót xa nhất chưa nguôi trong các thế hệ chúng ta.

Trên đây là toàn bộ sự việc để các bạn hình dung về việc tại sao Philippines có thể chiếm đóng được 7 đảo lớn trên Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Ngày nay, một số kẻ vẫn gào lên rằng, “chính quyền Cộng Sản bán đảo”. Thực sự, dưới tay CNXHCN Việt Nam, số lượng đóng giữ không chỉ giữ nguyên mà còn tăng lên. Không giới hạn ở đảo mà còn là đá, đảo chìm.

Còn dưới bàn tay ai đó, những kẻ mà ngày nay quay về chửi rủa chính quyền “bán đảo, bán biển” thì sao?

Hải Trang

Theo: kenhphununews

Categories: Blogger | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

Dân làm báo – Yêu nước hay tự sướng ?

Blog danlambao không phải là một blog xa lạ gì đối với những con “rận”, dường như đây là nơi cho những chú “rận” tự sướng và thể hiện cái lòng yêu chính bản thân mình , đây cũng là cái nơi mà những người yêu nước việt nam đang cảm thấy rất khó chịu bởi cái lối hành văn và cách viết bài của những nhà rận chủ, đó là việc thể hiện mình là con người tài ba, luôn ta đây về cái khả năng bình thường của mình. Đa số những bài viết này đều làm cho nhuệ khí và sự tin tưởng của những người dân vào đất nước Việt Nam bị suy giảm đi, đó là một điều không nên và không hợp lí trong lúc này khi mà dân tộc Việt Nam đang phải thể hiện tinh thần đoàn kết, tinh thần vì dân tộc mãnh liệt nhất.

Rõ ràng đọc những bài viết được đăng lên trang này hoàn toàn là mang ý kiến cá nhân, chủ quan của người viết mà thôi và hơn thế nữa là ý kiến từ một phía của những nhà rận chủ, họ không nhìn nhận xã hội, nhìn nhận vấn đề từ đa phương mà chỉ nhìn nó bằng con mắt đen tối, con mắt ngờ vực mà thôi cho nên kết quả cuối cùng thực sự không thể thuyết phục được.

Và trong số những bài viết gần đây của trang như: “16 tổ chức họp mặt tại Sài Gòn: Bước tiến mới của Xã hội Dân sự Việt Nam”; “Việt Nam cộng hoà, một giải pháp; thách thức và hi vọng cho, bác sĩ Nguyễn Đan Quế và tình hình biển Đông, Việt Nam…để thể hiện lòng yêu nước , như theo tôi, rõ ràng đó là sự tự sướng. Tại sao tôi lại nói như thế, bởi vì:

Thứ nhất: Trước mắt giải quyết vấn đề biển Đông là quan trọng và được rất nhiều người quan tâm, nhưng ý kiến của những nhà dân chủ này chỉ là có cách giải quyết bằng cái việc thành lập tổ chức xã hội dân sự, thành lập chế độ máy chém như “Việt Nam cộng hoà” ngày trước, rồi thì đi cầu xin nước Mĩ mà thực tế thì ai cũng biết việc phải phụ thuộc vào một quốc gia khác là hoàn toàn mất đi tính chủ quyền mà thôi chứ được cái gì đâu. Không có một quốc gia nào có thể chấp nhận giúp đỡ quốc gia khác trong cái giai đoạn hiện nay mà không vì lợi ích kinh tế, lợi ích khác được. Cụ thể như việc mĩ giúp Hàn Quốc, Philippines cũng chỉ vì muốn những quốc gia này thành lá chắn vững chắc ở châu Á Thái Bình Dương mà thôi. Rồi thì Trung Quốc tìm cách can thiệp vào các nước Trung Đông, Châu Phi cũng chỉ vì nguồn lợi kinh tế, nguồn lợi dầu mỏ mà thôi, đặc biệt có thể thấy rõ ràng sự canh tranh lợi ích và quyền lực của Trung Quốc và Mĩ trên tất cả các mặt và biển Đông là một trong số đó cho nên đứng nghĩ nghiêng về bên nào thì có thể thắng được, giải quyết được vấn đề…

Thứ hai: Những giải pháp của rận chủ cuối cùng cũng đưa cái lợi ích của chính họ lên hàng đầu như: Phục hồi chế độ Việt Nam công hoà, khôi phục lại cái thời hoàng kim của những người mang lưỡi lê đi giết bao nhiêu người dân mà thôi và trong đó có ý kiến cho những người như Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân,…làm trong tổ chức của nhà nước mới lập, làm cố vấn cho chế độ mới lập ra đó… (phải biết đây là những nhà dân chủ đang hoạt động rất tích cực theo cái hướng “ cực đoan” và phản động, theo cái hướng của các nước phương Tây mà thôi) và đây rõ ràng là làm đi làm lại thì cuối cùng cũng chỉ là lấy lợi ích cho chính bản thân mình chứ có được cái gì đâu, cuối cùng thì vẫn lộ cái đuôi Cáo ra mà thôi chứ đừng nói cái chuyện yêu nước nhà.

Thứ ba: Họ tự sướng về cái diễn đàn xã hội dân sự mà họ lập ra đó, và tự sướng về những lần hội hợp với nhau của những nhà rận chủ này và liên tục lợi dụng thế giới mạng để làm cho nó thêm phần nổi tiếng. Tự sướng và luôn bằng các lời lẽ của mình để khẳng định lại cái đúng, cái hiệu quả của hội này , và việc tự sướng đó được thể hiện mọi lúc mọi nơi trong đó blog danlambao là một ví dụ, thể mới nực cười chứ. Họ cũng tự sướng về cái tư duy cùn của họ, tự sướng về cái khả năng của họ, tự sướng về mọi chuyện mà họ làm, đặc biệt là qua việc tự sướng của mình, họ đã chê bai, làm nhục, lăng mạ những người lãnh đạo đảng và nhà nước ta, chê bai chính quyền Việt Nam, chê bai chế độ cộng sản, và tôi có thể khẳng định độ tự sướng của những người này đã tới cái level max rồi.

Nói tóm lại, cái tinh thần yêu nước đó cũng chỉ là tự sướng mà thôi, cũng chỉ là một hành động của những nhà hoạt động dân chủ điên cuồng và thực ra thì nó chẳng hơn cái kiểu tự sướng của những bạn trong giới trẻ hiện nay mà thôi. Và như thế thì khẳng địng thêm một điều là những nhà dân chủ đó không có tư cách để nói hai từ yêu nước, để to mồm nói những việc làm của mình là vì yêu nước. Cho nên bản thân tôi khuyên những nhà rận chủ là hãy tỉnh lại đi, đừng có lấy lợi ích của bản thân để làm cái chủ trương, để làm cái tư tưởng chỉ đạo cho những việc làm của mình, đừng nghĩ mình là người có tài năng, hãy làm việc để người khác chấp nhận bạn đi đã nhé…

Niềm Tin

Theo: kenhphununews

Categories: Blogger | Nhãn: , | 1 bình luận

Trò lố “không bán nước” của mẹ Nấm

Trong giới dân chủ đang kháo nhau về hành động mời nước miễn phí người qua đường của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Phạm Thanh Nghiên. Cái trò hề mà mụ khởi xướng đang lan tỏa ở bùng nổ trên các diễn đàn dâm chủ, xã hội dân sự, có thể nhận xét rằng đây chỉ là một màn kịch mà blogger mẹ Nấm đang bày vẽ mà thôi.

Nhận xét về con người của Mẹ Nấm đó là một con người được tặng cho danh hiệu “người đàn bà xấu xa nhất năm 2013” và đặc biệt mẹ Nấm còn tham gia “câu lạc bộ nhà báo tự do” để viết những bài viết vô căn cứ xuyên tạc sự thật, mê tín dị đoan hại người. thế nên việc mụ bị cơ quan công an quản lí quản thúc cấm xuất cảnh là một điều hoàn toàn đúng đắn để tránh việc mụ có những việc làm, lời nói xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của Đảng. Mẹ Nấm còn là cộng tác viện đắc lực cho tổ chức khủng bố Việt Tân trong việc thực hiện tổ chức biểu tình chống phá nền hòa bình của nước ta.

Ấy thế mụ còn không chịu ăn năn hối cải, lại có thái độ hằn học thù hằn. những ngày gần đây việc họ thể hiện hiện tinh thần yêu nước qua thông điệp “không bán nước” thực chất là một tinh thần bất mãn và muốn lật đổ chế độ do Đảng ta nắm quyền. Mục đích ý tưởng của Mẹ Nấm “Không phải để ấp ủ “giấc mơ thủ lĩnh” mà đơn giản chỉ là mong có người đồng cảm. Từ ít người đến nhiều người “biết”, “tư duy” rồi “đồng tình” và dẫn đến “hành động” sẽ có nhiều cơ hội thay đổi vận mệnh Dân tộc này” miệng nói là không mơ thủ lĩnh có vể là khiêm tốn nhưng trong bụng của mụ vẫn luôn toan tính cho mình có thể lãnh đạo một phong trào biểu tình thật sự với số lượng người tham gia đông nhằm mục đích thay đổi chế độ lãnh đạo của nhà nước ta, phủ nhận công lao hi sinh sương máu của các anh hùng dân tộc đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Xuất phát từ hàng trăm việc làm chống phá chính và đập phá sự thật của Mẹ Nấm thì có thể thấy được cái dã tâm của Mụ, đặc biệt mụ còn bị chính những đồng đội trong đám dân chủ của mụ là Bùi Thanh Hiếu choảng cho một trận vì tranh giành lợi ích.

Hành động rải truyền đơn của Phạm Thanh Nghiên và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Cái mục đích xấu xa của mụ được thay bằng bộ mặt giả tạo: “Trong số mười người mình mời có khi chỉ hai người dừng lại mà thôi và mình phải chấp nhận việc đó. Xong cũng có người chịu lắng nghe mình. Họ cầm tờ tài liệu, nhận chai nước và cảm ơn rất chân thành. Điều đó khiến tôi thấy vui. Thậm chí có người còn nói “Nếu ai cũng yêu nước như chị thì tốt biết mấy”. Tôi thấy ngượng với lời khen ấy. Nhiều người yêu nước hơn tôi, đóng góp và hy sinh nhiều hơn tôi” bộ mặt của Quỳnh mà yêu nước thì tôi “bé”. Quỳnh đâu có yêu nước, tấm lòng của mụ chỉ thể hiện ở 2 chữ “chống” và “phá”, đặc biệt trong những ngày đại biểu tình tháng 5 thì khẩu hiệu của Mụ chủ yếu nhắm đến trả tự do cho những đàn em dân chủ của mụ, chống Trung Quốc thì ít mà chống an ninh trật tự thì nhiều.

Người dân xung quanh đã quá hiểu về bản chất của mụ, họ cảm ơn là chỉ cảm ơn về chai nước chứ chả cảm ơn về tờ rơi mà mụ đưa cho đâu, bởi tại họ không là thành phần chống đối dị biệt như mụ nên họ không hiểu được tinh thần yêu nước giả tạo của mụ.

Người dân cần có con mắt chọn lọc thế nào là tình yêu nước, yêu nước trong hoàn cảnh này là phải phơi bày được bản chất bộ mặt của nhà cầm quyền trung quốc cho bạn bè thế giới chứ không phải kiểu yêu nước giả tạo như Mẹ Nấm, hành động này thực ra chỉ là chiêu trò scandal của Mẹ Nấm mà thôi, chứ báo chí, internet đăng tải hàng loạt hoạt động yêu nước của thanh niên Việt Nam còn ý nghĩa hơn nhiều so với màn kịch rẻ tiền của Mẹ Nấm.

TƯỞNG

Theo: kenhphununews

Categories: Blogger | Nhãn: | Bình luận về bài viết này

Bàn về bức thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Một vấn đề cũ rích, tưởng như trắng đen đã rõ ràng, nhưng gần đây, khi Trung Quốc ngang ngược và láo xược đưa giàn khoan HD 981 vào khu vực đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam, trước sự phản đối cương quyết của Việt Nam và sự đồng thanh lên án của quốc tế, thì một luận điệu xuyên tạc dai như giẻ rách lại được đưa ra. Đó là sự xuyên tạc bức thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Trung Quốc ngày 14-9-1958.

Đã có rất nhiều diễn giả Việt Nam và quốc tế đưa ra những luận điểm bác bỏ sự xuyên tạc này dưới nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, chỉ xét cơ sở khoa học pháp lý và ngôn ngữ của một văn bản cũng đã đủ bác bỏ luận điệu của họ.

Luật biển có rất nhiều điều khoản phải xem xét, giải quyết, song, tất cả những điều khoản đó không ngoài ba đối tượng:

– Khoảng không trong không gian biển, tức khoảng không trên mặt nước biển.

– Nước biển.

– Đáy và đảo biển.

Có thể nói (vui) rằng đó là 3 trạng thái tồn tại của vật chất trong tự nhiên: Thể khí (Khoảng không), thể lỏng (Nước biển) và thể rắn (Đáy và Đảo).

Nguyên tắc thống soái khi xem xét một vấn đề pháp lý là xem xét phải dựa trên bằng chứng, không được phép suy diễn.

– Trong văn thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ tìm thấy một đối tượng duy nhất là “Nước biển”, tức “Hải phận”, tuyệt nhiên không tìm thấy một câu chữ nào về hai đối tượng kia: Khoảng không và Đáy – Đảo.

– Văn thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một văn bản “Ghi nhận và tán thành” KHÔNG ĐẦY ĐỦ văn bản tuyên bố 04-09-1958 của Trung Quốc.

Bằng chứng là, trong văn thư không thể tìm thấy một câu, chữ nào thể hiện sự “Ghi nhận và tán thành” đầy đủ các điểm trong tuyên bố của Trung Quốc, mà theo ngôn ngữ của loài người thì sự “Ghi nhận và tán thành” đầy đủ phải là:

• Ghi nhận và tán thành tuyệt đối bản tuyên bố…

• Ghi nhận và tán thành hoàn toàn bản tuyên bố…

• Ghi nhận và tán thành toàn phần bản tuyên bố…

• Ghi nhận và tán thành toàn văn bản tuyên bố…

• Ghi nhận và tán thành cả gói bản tuyên bố…

• Ghi nhận và tán thành 100% bản tuyên bố…

Không hiểu giới cầm quyền, giới truyền thông Trung Quốc và lũ giặc người Việt – Tàn quân phản quốc VNCH lưu vong ngoan cố chống Cộng – sử dụng ngôn ngữ của loài người hay ngôn ngữ của loài cào cào – châu chấu ?

Đã ngang ngược sử dụng ngôn ngữ cào cào – châu chấu, họ còn ngang nhiên suy diễn vô căn cứ, phi chứng cứ ngôn ngữ của loài người trong một văn bản !

Vì sao giới cầm quyền và giới truyền thông Trung Quốc vận dụng ngôn ngữ cào cào – châu chấu ?

Là vì họ lừa bịp nhân dân Trung Quốc và nhân dân Thế giới bằng cách tung luận điệu hoả mù, bởi vì số người tiếp cận được toàn văn văn thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng rất ít, khiến đại đa số tiếp nhận một tin đồn nhảm “Hình như là…”, “Có lẽ là…”.

Vì sao lũ giặc người Việt – Tàn quân phản quốc VNCH lưu vong ngoan cố chống cộng lại vận dụng ngôn ngữ cào cào – châu chấu?

Là vì chúng hận thù Đảng và Nhà nước Việt Nam, chúng điên cuồng chống Đảng và Nhà nước Việt Nam, sẵn sàng táng tận lương tâm cãi láo cho Trung Quốc, rằng văn thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã “Chuyển quyền sở hữu” đảo cho Trung Quốc !

Chúng ta có thể không thèm chấp nhặt luận điệu xuyên tạc của Trung Quốc, nhưng không thể không khinh bỉ thái độ cãi láo cho Trung Quốc của bọn giặc người Việt – Tàn quân phản quốc VNCH lưu vong ngoan cố chống Cộng. Chúng đã làm tay sai bán nước cho Thực dân Pháp rồi tiếp tục làm tay sai bán nước cho Đế quốc Mỹ, nay lại tiếp tục cãi láo cho kẻ thù Bành trướng – Bá quyền Trung Quốc xâm lược đảo và gây hấn với nước ta !

Hãy câm miệng, hỡi lũ giặc người Việt – Tàn quân phản quốc VNCH lưu vong ngoan cố chống Cộng cãi láo cho Trung Quốc !

Hoàng Trường

Theo: Kenhphununews

Categories: Blogger | Nhãn: , | Bình luận về bài viết này