Posts Tagged With: Sương Đêm

LUẬN ĐIỆU TRÁO TRỞ CỦA DÂN LÀM BÁO *

Tình hình Biển Đông đang dậy sóng, nhân dân cả nước đang một lòng hướng về Biển Đông, phản đối những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam. Ấy vậy mà vẫn còn có kẻ thừa nước đục thả câu, lợi dụng tình hình căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc lúc này để kêu gọi lật đổ Đảng Cộng Sản Việt Nam, để thiết lập lại “chính thể VNCH”.

Năm 1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập và đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết thắng lợi này tới thắng lợi khác. Đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn đất nước, đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.

Còn VNCH là gì? Đó là loại bù nhìn, là tay sai của Mỹ, được Mỹ lập nên ở Miền nam Việt Nam trong những năm 1955-1975. Các quan chức cấp cao Việt Nam Cộng hoà cũng đã công nhận sự lệ thuộc của họ vào Hoa Kỳ. Nguyễn Văn Thiệu- Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đã từng phát biểu: “Nếu Mỹ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi dinh Độc Lập!” Việt Nam Cộng Hòa đã thay Mỹ tiến hành không biết bao nhiêu tội ác đối với nhân dân Miền Nam Việt Nam thời kì đó. Chúng ta có thể hình dung tội ác của Việt Nam Cộng Hòa bằng “nhà tù nhiều hơn trường học”, “giết bất kì thứ gì chuyển động”, “lê la máy chém”… những tội ác ấy, chắc hẳn dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ quên!

Ấy vậy mà, nhục nhã thay và đau đớn thay, trên Dân Làm Báo lại đăng bài viết“Giải tán đảng cộng sản để thoát Trung cộng” với luận điệu “Tàu cộng sẽ gây chiến tranh nếu đảng cộng sản tuyên bố giải tán vì không đòi được nợ? Có cho kẹo Tàu cộng cũng không dám động binh, nếu đảng cộng sản không còn tại vị. Phục hồi ngay lập tức chính thể VNCH làm đối trọng với Tàu cộng trên trường Quốc tế, liên minh với Mỹ như Nhật và Phi Luật Tân đã làm để chống lại sự bành trướng của Tàu cộng ngoài biển đông.”

Luận điệu tráo trở của Dân Làm Báo!

Thật nực cười với cái luận điệu phải nói là dở người và đi ngược lại thời đại ấy. Xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, phục hồi chính thể Việt Nam Cộng hòa ư? Liên minh với Mỹ ư? Xin thưa, đừng có mang nhưng suy nghĩ trẻ con đó mà áp đặt vào vận mệnh của quốc gia, của dân tộc vào lúc này.

Tại sao phải để Việt Nam Cộng Hòa phục hồi mới có thể liên minh được với Mỹ mà Đảng Cộng Sản thì không? Bởi đơn giản, Việt Nam Cộng Hòa muôn đời vẫn là tay sai của Mỹ, và khi phục hồi Việt Nam Cộng Hòa thì xem như Việt Nam đã rơi vào tay Mỹ, khi đó Mỹ mới nhúng tay can thiệp vào Biển Đông, vì chính quyền lợi của mình.

Cuộc đời công bằng lắm, không ai cho không ai bất cứ thứ gì. Và, hầu hết các quốc gia trên thế giới cũng vậy, sẽ luôn đặt lợi ích quốc gia mình lên trên hết!

Vậy nên, chúng ta phải hết sức tỉnh táo, không được để cho những phần tử xấu, những phần tử cơ hội, những tàn dư cũ còn sót lại của Việt Nam Cộng Hòa mang những luận điệu ngớ ngẩn, những luận điệu bán nước truyền bá vào nhân dân. Tin vào Đảng, vào đường lối đối ngoại của Đảng, vào sức mạnh quân sự của Việt Nam, tin vào lịch sử chống giặc ngoại xâm anh dũng của dân tộc, đó là cách tốt nhất để sớm giải quyết các vấn đề trên Biển Đông!

Sương Đêm
Tác giả: Quốc Anh

Theo: Gocnhinthoidai
Tiêu đề của bài viết là: “KẺ CƠ HỘI !” – NDVN đặt lại cho sứng tầm với quân xỏ lá!

Categories: Blogger | Nhãn: , | 7 bình luận